Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|  
 
Sibelius-lukio >  Koulun esittely  > Koulun historiaa
Koulun historiaa
Kuuntele

Sibelius-lukiolle (joka silloin oli nimeltään Kruununhaan lukio) esitettiin v. 1982 Sibelius-Akatemian taholta ja Sibelius-suvun suostumuksella, että koulu muuttaisi nimensä Sibelius-lukioksi, mikä parhaiten kuvaisi koulun luonnetta ja toimintaa.
Sibelius-lukio on ollut erikoislukio jo syntyessään. Koulun omisti valtio. Koulun ensimmäinen nimi vuosina 1906-1927 oli Helsingin Yliopistoon johtavat tyttökoulun jatkoluokat. Tarkoituksena oli antaa tytöille mahdollisuus päästä yliopistoon. Vuonna 1927 nimi muutettiin Helsingin tyttölukioksi, millä vanhalla nimellä koulu parhaiten tunnetaankin entisen oppilaspolven keskuudessa.
Kun tyttö- ja poikakoulujen aika siirtyi historiaan, Helsingin tyttölukioon alettiin ottaa myös poikia, ja koulun nimi muutettiin Helsingin lukioksi vuosiksi 1971-1973. Tässä vaiheessa tapahtui koulun historiassa paljon muutoksia. Lukio yhdistettiin keskikoulupohjaiseen Hallituskadulla sijainneeseen Helsingin tyttökouluun. Molemmat koulut siirrettiin Liisankadulla sijaitsevaan Svenska Lyceumin kiinteistöön. Svenska Lyceum puolestaan siirtyi Vantaalle. Yhdistymisen ja siirron yhteydessä koulussa vallitsi melkoinen kaaos – kaksi koulua, kaksi rehtoria ja kaksi opettajakuntaa, kahdenlaisia opetussuunnitelmia – tapahtui siirtymistä tyttökouluista yhteiskoulujärjestelmään ja vähitellen oppikoulujärjestelmästä peruskoulujärjestelmään.
Vuonna 1973 yhdistetyt koulut saivat uuden nimen Kruununhaan yhteislyseo. Siinä vaiheessa tiedettiin, että Helsinki siirtyy peruskoulujärjestelmään vuonna 1977, ja valtion omistamat koulut siirtyvät kunnan omistukseen. Tilanne oli hyvin epävarma erityisesti lukion osalta. Ennen Helsingin kaupungille siirtymistä lukion uudeksi rehtoriksi nimitetty Marja Laine sai Uudenmaan lääninhallituksen silloiselta osastopäällikkö Olavi Ketoselta ehdotuksen tehdä koulusta musiikkilukio, joka Ketosen mukaan tulisi olemaan "tulevaisuuden sana" koulumaailmassa.
Koulun muuttaminen musiikkilukioksi alkoikin välittömästi. Koulun tehtävän muuttamiseen osallistui Kouluhallituksesta musiikin ylitarkastaja Marja Linnankivi, Sibelius-akatemiasta silloinen vararehtori, sittemmin Akatemian rehtori Ellen Urho, Helsingin edustajana silloisesta kouluvirastosta vs. koulutoimenjohtaja, suunnittelija Paula Sermilä, musiikkineuvos Urpo Jokinen ja musiikkilukiotyöryhmän puheenjohtaja, silloinen koululautakunnan puheenjohtaja, kulttuurijohtaja Yrjö Larmola. Työryhmä laati musiikkilukiolle tuntiajon ja musiikki saattoi alkaa lukuvuonan 1978-79.
Koulun siirtyessä Helsingille vuonna 1977 kaupunki suhtautui musiikkilukion perustamiseen ja ylläpitämiseen myönteisesti ja kannustavasti.
Monien vaikeuksien kautta, monien henkilöiden avustuksella ja oppilaiden hienolla työskentelyllä koulu on noussut suosituksi valtakunnalliseksi musiikki- ja tanssitaidelukioksi. Musiikkilukion vaiheetkin ovat mutkikkaat, ensin musiikkipainotteinen lukio vuonna 1978, ja valtioneuvoston luvalla toimivaksi erikoislukioksi vuonna 1985. Tanssitaidetta alettiin anoa yhdessä Oopperan balettikoulun kanssa Sibelius-lukioon vuonna 1984. Anomus lähetettiin vuosittain, ja vihdoin, vuonna 1991 tanssitaiteen toteuttaminen alkoi Sibelius-lukiossa.
Koulu on toiminut yhteistyössä ammattioppilaitosten kanssa musiikkilukion alkutaipaleelta lähtien. Sibelius-lukio ja Sibelius-akatemia toimivat erittäin tiiviissä yhteistyössä lukion ottaessa ensi askeleita uudella polullaan. Sibelius-akatemian taholta etsittiin lukiolle tehokkaita ja innokkaita opettajia kehittämään uudenlaista oppilaitosta Helsinkiin.
Vähitellen ammatillinen yhteistyö laajeni muihinkin musiikkioppilaitoksiin ja 1990-luvulla tanssitaiteen oppilaitoksiin.
Sibelius-lukion oppilaat ovat musiikkilukion alkuvaiheista alkaen tulleet kaikkialta Suomesta. Keskimääräinen ulkokuntalaisten osuus on ollut 20 vuoden ajalla 50 -70 % opiskelijamäärästä. Oppilaat tulevat noin. 50-60 eri kunnasta. Sibelius-lukion oppilaat on valittu musiikki- ja tanssipisteityksen sekä keskiarvon perusteella. Keväästä 2000 lähtien pyrkijät on kutsuttu myös koesoittoon, -lauluun ja –tanssiin suuntauksensa mukaisesti. Taideaineissa opiskelija saa 0-10 pistettä ja peruskoulun päättötodistuksen keskiarvosta 0-10 pistettä. Sibelius-lukioon on runsaasti pyrkijöitä ja heistä noin puolet on vuosittain voitu ottaa kouluun. Lukion ensimmäiselle luokka-asteelle otettiin kesällä 2000 158 alkavaa opiskelijaa.


14.08.2013
 
   
Sivun ylläpito: Sibelius-lukio | Palaute | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Sibelius-lukio