Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|  
 
Sibelius-lukio >  Opiskelijaksi haku
Pyrkiminen Sibelius-lukioon (0156)
Kuuntele

Hakeminen Sibelius-lukioon keväällä 2014
Peruskoululaisten yhteishakuaika on 24.2.-14.3.2014. Lukioon hakeminen tapahtuu sähköisen yhteishakujärjestelmän kautta
http://www.opintopolku.fi

Sibelius-lukioon hakevat täyttävät sähköisen yhteishakulomakkeen lisäksi Sibelius-lukion oman ainevalintalomakkeen. Ainevalintalomake on kaikille linjoille yhteinen. Hakiessaan useammalle kuin yhdelle linjalle Sibelius-lukioon, hakija ilmoittaa ainevalintalomakkeessa numeroin valintatoiveensa eri linjoille. Taidelinjoille hakevat toimittavat ainevalintalomakkeen lisäksi liitelomakkeen. Ainevalintalomakkeen ja liitelomakkeet taidelinjoille voi tulostaa koulun kotisivuilta. Hakemuksen mukaan ei toimiteta muita liitteitä. Ainevalintalomake ja taidelinjan liitelomake toimitetaan koulun kansliaan joko postitse tai tuoden viimeistään 14.3.2014 klo 16.15 mennessä.


• Hakijat merkitsevät ainevalintalomakkeeseen viimeisimmän lukuaineiden keskiarvonsa.  
• Pääsykoepäivät
musiikkilinjalle ovat 14.-16.5. ja 19. -20.5.2014 (hakija saa kutsun jollekin näistä päivistä. Hakija ilmoittaa Sibelius-lukion ainevalintalomakkeesssa, jos jokin em. päivistä ei ehdottomasti hänelle käy.)
Tanssilinjan pääsykokeet järjestetään 12. -13.5.2014 (hakija saa kutsun toiseen näistä päivistä ja hakija ilmoittaa Sibelius-lukion ainevalintalomakkeessa, jos kumpikaan em. päivistä ei ehdottomasti käy.)
• Hakijoille postitetaan henkilökohtainen
kutsu pääsykokeeseen noin viikkoa ennen pääsykoeaikaa. Yleislinjalle opiskelijat valitaan perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella.

Aikataulu lyhyesti:
- Hakuaika 24.2.-14.3.2014
(http://www.opintopolku.fi)

- Lukion opinto-ohjelman valinta- ja hakulomakkeet toimitetaan Sibelius-lukioon 14.3.2014. klo 16.15 mennessä joko kirjepostina tai henkilökohtaisesti lukioon tuomalla.
- Pääsykokeisiin lähetetään kutsumiskirjeet noin viikkoa ennen pääsykoetta.
- Musiikkilukion pääsykokeet ovat 14.-16.5. ja 19. -20.5.2014. Tanssilukion pääsykokeet ovat 12. -13.5.2014.  Valintojen julkistus aikaisintaan 12.6.2014 klo 8.00 (muutokset mahdollisia)
- Opiskelijapaikan vastaanotto ja lukion ainevalintojen varmistaminen 12.6. - 13.6.2014 klo 10-16 joko henkilökohtaisesti tuomalla perusopetuksen päättötodistuksen lukioon tai kirjeitse. Myös ilmoittautuminen puhelimitse mahdollinen (joko opinto-ohjaajat 09 31086765, 040 3349076 ja 040 3548580 tai rehtori 050 3445973)

Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat

Koulu alkaa syksyllä maanantaina 11.8.2014 ja päättyy lauantaina 20.12.2014.
Syysloma on viikolla 42 eli 13.10.2014(ma)-17.10.2014(pe).
Lauantaityöpäivä on 22.11.2014.
Joululoma on 21.12.2014(su)-6.1.2015(ti)
Työaika alkaa keväällä 7.1.2015(ke) ja päättyy 30.5.2015(la)
Talviloma on viikolla 8 eli 16.2.2015(ma) -20.2.2015(pe).

Muita hakuaikoja


Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus 24.2.-14.3.2014.
AMK-haku : Ammattikorkeakoulujen vieraskielinen koulutus 7.1.-11.2.2014.
AMK-haku : Ammattikorkeakoulujen suomen- ja ruotsinkielinen koulutus, aikuiskoulutus ja ylemmät amk-tutkinnot 3.3.-1.4.2014.
Yliopistohaku : Yliopistojen yhteishaku 3.3.-1.4.2014 (HUOM! Taideyliopisto: Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia, Teatterikorkeakoulu; Tampereen yliopisto: Teatterityön tutkinto-ohjelma 3.–14.3.2014.).


Täydennyshaku keväällä 2013 on 5.7.–12.7.2013

Ne opiskelijat, jotka eivät ole saaneet opiskelupaikkaa peruskoulun jälkeen keväällä 2013, voivat osallistua täydennyshakuun niihin oppilaitoksiin, joissa on vielä aloituspaikkoja vapaana. Sibelius-lukiossa ei ole paikkoja haettavana täydennyshaussa.

 

Kaikkia hakijoita pyydetään tutustumaan lisäksi seuraaviin www-sivustoihin:

http://www.hel.fi/hki/Opev/fi/Ajankohtaista/Yhteishaku
 

http://www.opintopolku.fi
 

http://www.opiskelijaksi.net/


Sibelius-lukioon valitaan vuosittain 160 opiskelijaa:

• 108 opiskelijaa musiikkilinjalle,  
• 27 opiskelijaa tanssilinjalle ja  
• 25 opiskelijaa yleislukiolinjalle.
 

Sibelius- lukion hakukoodi 0156

Linjat ja niiden valintalomakkeet:

Yleislinja
Linjakoodi: 000 (valitaan vain perusaineet 1. vsk:n osalta)

Opiskelijavalinta keskiarvon perusteella.

1) Yleislinjan ainevalintalomake


Musiikkilinja
Linjakoodi: 805

1) Musiikkilinjan ainevalintalomake

(valitaan perusaineet sekä musiikkikurssit 1. vsk:n osalta)

2) Musiikkilinjalaisen liitelomake.

 

Tanssilinja
Linjakoodi: 806

1) Tanssilinjan ainevalintalomake (valitaan perusaineet sekä tanssikurssit 1. vsk:n osalta)

2) Tanssilinjan liitelomake

Huom! Samaa ainevalintalomaketta käytetään haettaessa eri linjoille. Valintatoivejärjestys täytetään ainevalintalomakkeeseen.


Lukion opinto-ohjelman valintalomakkeet ovat pdf-tiedostomuodossa tulostettavissa, ja niitä saa myös lukion kansliasta, puh. (09) 3108 6761

Musiikki- ja tanssilukion valintalomakkeet toimitetaan Sibelius- lukioon siinäkin tapauksessa, että opiskelija ei ole asettanut Sibelius-lukiota ensimmäiseksi hakutoiveekseen.
Kaikki musiikki- ja tanssilinjalle hakeneet kutsutaan valintakokeeseen.
Valintakokeeseen kutsuttaville lähetetään hakijan ilmoittamaan osoitteeseen kutsukirje, jossa kerrotaan valmistautumisohjeet valintakoetta varten sekä aikataulu.
HUOMIO! Muita soiton- ja laulunopettajien lausuntoja, erillisiä kurssitodistuksia tms. ei liitetä hakemukseen.


PÄÄSYKOKEET
Musiikkilinjalle 14. -16.5. ja 19.- 20.5.2014
Tanssilinjalle 12. -13.5.2014

Jokainen hakija saa henkilökohtaisen kutsun yhteyshaussa ilmoittamaansa kotiosoitteeseen. Kutsu lähetetään noin viikkoa ennen pääsykoetta. Harrastuneisuuspisteet (0-10p) voi saada vain osallistumalla pääsykokeeseen. Jos hakija ei jostain syystä osallistu pääsykokeeseen, siitä pyydetään ilmoittamaan kutsun saavuttua välittömästi lukion kansliaan numeroon 09 3108 6761 tai opinto-ohjaajille numeroon 09 31086765, 040 3349076 tai 040 3548580 Huom! Jos hakija ei täydennä mahdollisesti puutteellista hakemustaan (esim. liitteet) hakuajan puitteissa, emme voi käsitellä hakemusta.


OPISKELIJAVALINTA


Yleislinjalle (000)
opiskelijat valitaan peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvojen mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Alin keskiarvo, jolla tuli valituksi keväällä 2013 oli 8,69.


Musiikkilukioon (805)
Vuonna 2013 lukuaineiden keskiarvon ja pääsykokeen/soveltuvuushaastattelun alin yhteispistemäärä musiikkilukioon oli 16,08.


Tanssilukioon (806)
Vuonna 2013 lukuaineiden keskiarvon ja pääsykokeen/soveltuvuushaastattelun alin yhteispistemäärä tanssilukioon oli 16,16.

OPISKELIJAVALINNOISTA TIEDOTTAMINEN
Sibelius- lukio ilmoittaa opiskelijavalinnoistaan kirjeitse ja lukion ulko-ovella 12.6.2014 klo 8.00. Niiden valittujen nimet, jotka ovat antaneet suostumuksensa hakulomakkeessa, ilmoitetaan lisäksi koulun kotisivuilla www.sibel.edu.hel.fi. kohdassa Lukioon pyrkiminen. Muiden valittujen nimet on saatavilla lukion kansliasta.
 

Lisätietoja
Rehtori Ritva Mäkelä:
puh. (09) 310 86762, faksi (09) 310 87070, ritva.makela(at)hel.fi
Opinto-ohjaajat puh. (09) 310 86765, 040 3349076 ja 040 3548580

TOISELLE OPINTOVUODELLE HAKEVAT


Toimita Sibelius-lukion rehtori Ritva Mäkelälle pe 14.3.2014 mennessä vapaamuotoinen hakemus, kopio viimeisestä jaksotodistuksestasi sekä ainevalintalomake, johon olet tehnyt valintasi 2. opintovuodelle. Täytä lisäksi musiikki- tai tanssilinjan pyrkijän lisälomake. Saat kutsun pääsykokeeseen, jotka järjestetään samoina aikoina kuin 1. vuositasolle pyrkiville. Kun saat kevään viimeisen jaksotodistuksen, toimita se Sibelius-lukion rehtorille.

Pääkaupunkiseudun ulkopuolelta kouluun tulevat:


 Muutto pääkaupunkiseudulle opiskelemaan muualta suomesta on iso muutos elämässä, jota kannattaa pohtia sekä valmistella etukäteen huolellisesti. Nuori on vielä lukiokoulutuksen alkaessa alaikäinen ja näin huoltajien rooli uuden opiskelupaikan myötä tulevassa muuttoprosessissa on oleellinen. Se, että nuori täyttää opintojen aikana 18-vuotta ei täysin poista huoltajan vastuuta nuoresta. Pääkaupunkiseudun hintataso on korkeampi sekä asumisen että muiden kulujen osalta ja onkin hyvä miettiä miten nuoren taloudellinen tilanne on järjestetty. Koulussamme tuetaan nuorta hänen kasvussaan ja kehityksessään. Tämän lisäksi on hyvä jos nuorella on uudessa kaupungissa valmiina tukihenkilö, esimerkiksi sukulainen, joka voi tarpeen tullen olla opastamassa nuorta eteen tulevissa kysymyksissä myös vapaa-ajalla.

28.6.2013


25.04.2014
 
   
Sivun ylläpito: Sibelius-lukio | Palaute | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Sibelius-lukio