Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|  
 
Sibelius-lukio >  Opiskelijaksi haku
Pyrkiminen Sibelius-lukioon (0156)
Kuuntele

Hakeminen Sibelius-lukioon keväällä 2015

 Peruskoululaisten yhteishakuaika on 24.2. - 17.3.2015. Lukioon hakeminen tapahtuu sähköisen yhteishakujärjestelmän kautta:

 opintopolku

Sibelius-lukioon hakevat täyttävät sähköisen yhteishakulomakkeen lisäksi Sibelius-lukion oman ainevalintalomakkeen. Ainevalinta-lomake on kaikille linjoille yhteinen. Hakiessaan useammalle kuin yhdelle linjalle Sibelius-lukioon, hakija ilmoittaa ainevalintalomakkeessa numeroin valintatoiveensa eri linjoille.

Taidelinjoille hakevat toimittavat ainevalintalomakkeen lisäksi liitelomakkeen. Ainevalintalomakkeen ja liitelomakkeet taidelinjoille voi tulostaa koulun kotisivuilta. Hakemuksen mukaan ei toimiteta muita liitteitä. Ainevalintalomake ja taidelinjan liitelomake toimitetaan koulun kansliaan joko postitse tai tuoden viimeistään 17.3.2015 klo 16.15 mennessä.

• Hakijat merkitsevät ainevalintalomakkeeseen viimeisimmän lukuaineiden keskiarvonsa. 

• Musiikkilinjan pääsykokeet  ovat 6-8.5. ja 11-12.5.2015 (hakija saa kutsun jollekin näistä päivistä. Hakija ilmoittaa Sibelius-lukion ainevalintalomakkeessa, jos jokin em. päivistä ei ehdottomasti hänelle käy.)

Jokainen hakija saa henkilökohtaisen kutsun yhteyshaussa ilmoittamaansa kotiosoitteeseen. Kutsu lähetetään noin viikkoa ennen pääsykoetta. Harrastuneisuuspisteet (0-10p) voi saada vain osallistumalla pääsykokeeseen. Jos hakija ei jostain syystä osallistu pääsykokeeseen, siitä pyydetään ilmoittamaan kutsun saavuttua välittömästi lukion kansliaan numeroon 09 3108 6761 tai opinto-

ohjaajille numeroon 09 31086765, 040 3349076 tai 040 3548580 Huom! Jos hakija ei täydennä mahdollisesti puutteellista hakemustaan (esim. liitteet) hakuajan puitteissa, emme voi käsitellä hakemusta.

• Tanssilinjan pääsykokeet järjestetään 12. -13.5.2015 (hakija saa kutsun toiseen näistä päivistä ja hakija ilmoittaa Sibelius-lukion ainevalintalomakkeessa, jos kumpikaan em. päivistä ei ehdottomasti käy.)

• Hakijoille postitetaan henkilökohtainen kutsu pääsykokeeseen noin viikkoa ennen pääsykoeaikaa.

Yleislinjalle opiskelijat valitaan perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella.

Sibelius-lukioon valitaan vuosittain 160 opiskelijaa:

• 108 opiskelijaa musiikkilinjalle, 

• 27 opiskelijaa tanssilinjalle ja 

• 25 opiskelijaa yleislukiolinjalle.

 

Aikataulu lyhyesti:

 - Hakuaika 24.2.-17.3.2015  ( Opintopolku)     

- Lukion opinto-ohjelman valinta- ja hakulomakkeet toimitetaan Sibelius-lukioon 17.3.2015. klo 16.15 mennessä joko kirjepostina tai henkilökohtaisesti lukioon tuomalla.

- Pääsykokeisiin lähetetään kutsumiskirjeet noin viikkoa ennen pääsykoetta.

- Musiikkilukion pääsykokeet ovat 6-8.5.  ja 11-12.5.2015.

Tanssilukion pääsykokeet ovat 12. -13.5.2015. 

Valintojen julkistus aikaisintaan 11.6.2015 klo 9.00 (muutokset mahdollisia)

- Opiskelijapaikan vastaanotto ja lukion ainevalintojen varmistaminen 11.6. - 12.6.2015 klo 10-16 joko henkilökohtaisesti tuomalla perusopetuksen päättötodistuksen lukioon tai kirjeitse. Myös puhelimitse ilmoittautuminen on mahdollista (joko opinto-

ohjaajat 09 31086765, 040 3349076 ja 040 3548580 tai rehtori 050 3445973)

Ne opiskelijat, jotka eivät ole saaneet opiskelupaikkaa peruskoulun jälkeen keväällä 2015, voivat osallistua täydennyshakuun niihin oppilaitoksiin, joissa on vielä aloituspaikkoja vapaana. Sibelius-lukiossa ei ole paikkoja haettavana täydennyshaussa.

 

Kaikkia hakijoita pyydetään tutustumaan seuraaviin www-sivustoihin:

Yhteishaku 

Opintopolku

Opiskelijaksi.net

 

Sibelius- lukion hakukoodi 0156

Linjat ja niiden valintalomakkeet:

Yleislinja

 Linjakoodi: 000 (valitaan vain perusaineet 1. vsk:n osalta)

Opiskelijavalinta keskiarvon perusteella.

1) Yleislinjan ainevalintalomake

 

Musiikkilinja

Linjakoodi: 805

1) Musiikkilinjan ainevalintalomake

(valitaan perusaineet sekä musiikkikurssit 1. vsk:n osalta)

2) Musiikkilinjalaisen liitelomake.

 

 Tanssilinja

 Linjakoodi: 806

1) Tanssilinjan ainevalintalomake (valitaan perusaineet sekä tanssikurssit 1. vsk:n osalta)

2) Tanssilinjan liitelomake

 

Huom! Samaa ainevalintalomaketta käytetään haettaessa eri linjoille. Valintatoivejärjestys täytetään ainevalintalomakkeeseen.

 Lukion opinto-ohjelman valintalomakkeet ovat pdf- tiedostomuodossa tulostettavissa, ja niitä saa myös lukion kansliasta, puh. (09) 3108 6761

Musiikki- ja tanssilukion valintalomakkeet toimitetaan Sibelius- lukioon siinäkin tapauksessa, että opiskelija ei ole asettanut Sibelius-lukiota ensimmäiseksi hakutoiveekseen.

 

OPISKELIJAVALINNOISTA TIEDOTTAMINEN

 Sibelius- lukio ilmoittaa opiskelijavalinnoistaan kirjeitse ja lukion ulko-ovella 11.6.2015 klo 9.00. Niiden valittujen nimet, jotka ovat antaneet suostumuksensa hakulomakkeessa, ilmoitetaan lisäksi koulun kotisivuilla www.sibel.edu.hel.fi. kohdassa Lukioon pyrkimnen. Muiden valittujen nimet on saatavilla lukion kansliasta.

Lisätietoja

 Rehtori Hannu Rantala: puh. (09) 310 86762, faksi (09) 310 87070, hannu.rantala(at)hel.fi

Opinto-ohjaajat puh. (09) 310 86765, 040 3349076 ja 040 3548580

TOISELLE OPINTOVUODELLE HAKEVAT

Toimita Sibelius-lukion rehtori Hannu Rantalalle 17.3.2015 mennessä vapaamuotoinen hakemus, kopio viimeisestä jaksotodistuksestasi sekä ainevalintalomake, johon olet tehnyt valintasi 2. opintovuodelle. Täytä lisäksi musiikki- tai tanssilinjan pyrkijän lisälomake. Saat kutsun pääsykokeeseen, jotka järjestetään samoina aikoina kuin 1. vuositasolle pyrkiville. Kun saat kevään viimeisen jaksotodistuksen, toimita se Sibelius-lukion rehtorille. Toiselle vuositasolle pyrkivät eivät käytä sähköistä yhteishakujärjestelmää.

14.11.2014

  


 

 

 

 


 


23.02.2015
 
   
Sivun ylläpito: Sibelius-lukio | Palaute | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Sibelius-lukio