Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
27.06.2016
Helsinkirekry >  Börja arbeta hos staden >  Karriärbeskrivningar >  Päivi – socialarbetare > 
 Päivi – socialarbetare
Lyssna

Päivi – socialarbetare


”Jag vill utföra ett arbete som är meningsfullt för mig själv, till exempel att hjälpa människor”
 

Jag arbetar som socialarbetare med vuxna klienter. Mina klienter är huvudsakligen utkomststödsklienter, som också har behov av socialt arbete. Jag har en fast anställning vid en socialstation i Helsingfors. Jag bytte från den kommersiella sektorn till socialt arbete eftersom jag ville ha mer betydelsefulla arbetsuppgifter samt studera och utveckla mig själv. Jag hade tidigare studerat till tradenom och fortsatte studierna inom socialt arbete, först vid det öppna universitetet vid sidan av arbetet, tills jag kom in vid Helsingfors universitet som huvudämnesstuderande i socialt arbete. Jag tog magisterexamen i statsvetenskap år 2008.Bild: Päivi

När jag inleder arbetet med en klient kartlägger vi först dennes livssituation och eventuella problem. Utifrån detta kan vi sedan sätta upp en fortsatt plan även för långvarigt samarbete, om det skulle behövas. Syftet med mitt arbete är att stödja klienterna i deras egna målsättningar. De kan till exempel ha målsättningen att skaffa ett jobb, utbilda sig, pensionera sig, rehabilitera sig från rusmedelsproblem eller andra beroenden, förbättra sin livskontroll eller ekonomiska situation eller klara av plötsliga kriser i livet, som till exempel arbetslöshet, bostadslöshet, vräkningshot, en svår separation eller skilsmässa, allvarliga sjukdomar eller en närståendes bortgång. Jag hjälper också klienterna att söka ekonomiskt stöd och andra tjänster efter behov.


Min klientkrets är mycket variationsrik och arbetet utmanande. Ingen behöver dock stå ensam med det hela. Förutom med mina trevliga arbetskamrater arbetar jag även tillsammans med andra instanser och yrkesmänniskor. Boenderådgivare, arbets- och näringslivsbyråer, servicecentret för arbetskraft, rusmedelstjänsterna, barnskyddet, församlingar och organisationer är några exempel på våra samarbetspartner. Förutom av arbetets innehåll motiveras jag av chansen att ständigt utvecklas och lära mig nytt. Staden erbjuder god och mångsidig utbildning. Staden är också en trygg och stabil arbetsgivare. Staden har många anställningsförmåner, varav personalbiljetten, lunchförmånen, företagshälsovården och tillställningarna för rekreation, som anordnas av personalklubben, är nyttiga för mig. Också den flexibla arbetstiden är en bra fördel.


Jag har trivts väl i mitt arbete. Nu känns det att jag är i rätt yrke!


29.12.2011
 Anne – närvårdare
 Anni – närvårdare
 Irina – sjukskötare
 Jan – sjukskötare och utbildare i förebyggande ingripande mot våld och trygg vård
 Julia – sjukskötare
 Jutta – familjedagvårdare
 Kati – specialsocialarbetare
 Katja – barnträdgårdslärare, vice daghemsföreståndare
 Kirsi – hälsovårdare
 Kirsi-Maria, hemvårdsledare inom handikappservicen, par- och sexualterapeut
 Lea – lokalvårdare
 Maria – hälsocentralstandläkare
 Merja – avdelningsskötare
 Päivi – socialarbetare
 Pauliina – rektor
 Riikka – sjukskötare
 Sari – undervisningsskötare
 Tuija – hemvårdsledare
 Ulriikka – munhygienist

Banner: Kommunjobb

 
   
| Om webbplatsen | | Underhåll: Helsinkirekry | Respons ang. sidan | | Sidans topp |

Helsingfors staden - Helsinkirekry