Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |   In English   |  
 
Hae sivuiltamme:

Sivukartta
Hae palveluja
Hae puhelinnumeroita
29.05.2016
Helsinkirekry >  Töihin kaupungille >  Urakuvauksia >  Sisustusarkkitehti Markku > 
 Markku, sisustusarkkitehti
Kuuntele

Markku, sisustusarkkitehti

”Työssäni minua motivoivat mielenkiintoiset tehtävät.”

Sisustusarkkitehdin työssäni päämääränä on suunnitella toimivia, turvallisia, kestäviä tiloja asiakkaille. Turvallisuus tarkoittaa lakien, sääntöjen ja suunnittelumääräysten huomioonottamista suunnitelmissa ja kestävyys taas tarkoituksenmukaisuutta hankinnoissa sekä tietynlaista ajattomuutta. Suunnittelutyötäni ohjaa rakennusmääräyskokoelma lakeineen, joka varmistaa turvallisen ympäristön. Työni kohdistuu ennen kaikkea kaupungin eri organisaatioiden työtilojen ja kaupunkilaisten käyttämien julkisten tilojen parantamiseen. Helsingin kaupunki on esteetön kaupunki. Se tarkoittaa, että kun julkisia tiloja muutetaan, ne pyritään muuttamaan esteettömiksi.

Kuva: MarkkuTyypillinen työtehtäväni sisältää neuvotteluja asiakkaan ja toteuttajan kanssa hankkeen suunnittelun ja etenemisen eri vaiheissa. Laadin sisustussuunnitelman kohteen kiinteistä kalusteista, irtokalusteista, käytettävistä materiaaleista ja väreistä sekä hyväksytän sen asiakkaalla. Teen yhteistyötä eri suunnittelijoiden kanssa, jotka vastaavat esimerkiksi sähkö- ilmanvaihto- tai putkitöistä ja valvon työn toteutumista työmaalla.

Valmistuin sisustusarkkitehdiksi Helsingin taideteollisesta korkeakoulusta. Alassa kiinnosti tilojen ja esineiden suunnittelutaitojen opiskelu, olihan -40, -50, -60 ja -70 lukujen sisustusarkkitehdit luoneet maailman maineen muotoilussa ja sisutuksissa. Suunnittelutyön jälki näkyy toteutuvana ympäristönä.  Olen työskennellyt opiskeluajoista ja valmistumiseni jälkeen arkkitehtitoimistoissa, sisutusarkkitehtitoimistoissa, oman toimiston kautta ja opetustöissä muotoilun yliopettajana Joensuun ammattikorkeakoulussa.

Työssäni minua motivoivat mielenkiintoiset tehtävät, hyvät työtoverit ja – välineet. Kaupunki on vakaa, tasapuolinen ja tasa-arvoinen työnantaja. Tasa-arvo näkyy ihmisten kunnioittamisena ja työskentelyolosuhteiden samanlaisuutena eli ketään ei jätetä eriarvoiseen asemaan.


09.02.2012
 Sairaanhoitaja ja VETH-kouluttaja Jan
 Lähihoitaja Anne
 Lähihoitaja Anni
 Sairaanhoitaja Irina
 Sairaanhoitaja Julia
 Perhepäivähoitaja Jutta
 Erityissosiaalityöntekijä Kati
 Lastentarhanopettaja, päiväkodin varajohtaja Katja
 Terveydenhoitaja Kirsi
 Kehitysvammaisten kotihoidon ohjaaja, pari- ja seksuaaliterapeutti Kirsi-Maria
 Laitoshuoltaja Lea
 Hammaslääkäri Maria
 Osastonhoitaja Merja
 Sosiaalityöntekijä Päivi
 Sairaanhoitaja Riikka
 Opetushoitaja Sari
 Kotihoidon ohjaaja Tuija
 Rehtori Pauliina
 Suuhygienisti Ulriikka
 Vastaava työnjohtaja Aki
 Projekti-insinööri Eero
 Viestintäpäällikkö Kati
 Palveluvastaava Pekka
 Työnjohtaja Sami
 Järjestelmävastaava Suvi
 Palvelupäällikkö Tommi
 Suunnittelija Jasmin
 Etumies Katri
 Apulaisylilääkäri Timo
 Apulaisylilääkäri Sakari
 Projekti-insinööri Anni Taske
 Projekti-insinööri Anni HKR
 Henkilöstösihteeri Hanna
 Projektipäällikkö Jaana, Stara
 Erityisluokanopettaja Kaisa
 Projektipäällikkö Penelope
 Vuokraneuvottelija Kirsi
 Metsäsuunnittelija Markus
 Projekti-insinööri Outi
 Projektinjohtaja Kalevi
 Tiedottaja Roy
 Sisustusarkkitehti Markku
 Prosessijohtaja Kari
 Erityisasiantuntija Maria
 Erikoisammattimies Ville
 Arkkitehti Jussi
 Pohjavesivastaava Yasin
 Staran talonrakennuksen yksikönjohtaja Kari
 Vastaava työnjohtaja Tomi
 Etumies Denis
 Apulaisosastonhoitaja Anu
 Sairaanhoitaja Pia
 Rakennusmestari Rauno
 Rakennusmestari Tapio
 Yleiskaavasuunnittelija Sakari
 International trainee Julia
 Työmaan vastaava mestari Anssi
 Psykologiharjoittelija Mikko
 Sosiaalityönharjoittelija Maria

Banneri: Kuntatyö

 
   
| Tietoa sivustosta | | Sivun ylläpito: kaupunginkanslia/henkilöstöosasto | Palaute sivusta | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Helsinkirekry