Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |  
 
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
21.12.2014
Byggnadstillsynsverket >  Presentation av verket > 
 Presentation av verket
Lyssna

Organisation

Byggandet i Helsingfors övervakas av byggnadsnämnden. Byggnadstillsynsverket fungerar som nämndens berednings- och verkställighetsorgan. Arbetsfördelningen mellan nämden och tillsynsverket regleras av instruktionen för byggnadstillsyn.

Byggnadstillsynen biträds av en stadsbildskommission och en teknisk kommission. Under byggnadsnämnden arbetar en fastighetsregisterförare som administrativt hör till fastighetskontoret.

Byggnadstillsynsverkets ledning

Verkchef Lauri Jääskeläinen
telefon 310 26220

Förvaltningschef Mikko Salmela
telefon 310 26443

Överarkitekt Henna Helander
telefon 310 26448

Överingenjör Kai Miller
telefon 310 26328 

Verket består av tre avdelningar:

• Allmänna avdelningen ansvarar för registratorsbyråns och
  arkivets verksamhet, statistikföring och informationssystem
  samt juridiska och administrativa ärenden.
• Stadsbildsavdelningen behandlar ansökningar om lov, ger råd
  och tips till personer med byggplaner samt övervakar
  stadsbildens utveckling.
• Byggnadstekniska avdelningen är övervakningsmyndighet för
  byggarbete. Avdelningen informerar och ger råd och handlägger
  ansökningar om lov i fråga om projekt som avses i 125 § 3
  moment markanvändnings- och bygglagen. Avdelningen
  behandlar även specialplaner för byggande och övervakar deras
  praktiska genomförande.

Biträdande stadsdirektören för stadsplanerings- och fastighetsväsendet

Hannu Penttilä
telefon 310 36010

Sekreterare Tuula Vanhatalo
telefon 310 36011

Adress: Norra Esplanaden 11-13,
PB 1, 00099 Helsingfors stad

E-postadresser: förnamn.efternamn(a)hel.fi
 


15.05.2013
 
   
Underhåll: Byggnadstillsynsverket | Respons | | Sidans topp |

Helsinfors stad - Byggnadstillsynsverket