Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |  
 
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
19.12.2014
Byggnadstillsynsverket >  Beslut > 
 Byggnadsnämnden
Lyssna

Byggandet i Helsingfors övervakas av byggnadsnämnden. Byggnadstillsverket fungerar som nämndens berednings- och verkställighetsorgan. Arbetsfördelningen mellan nämden och tillsynsverket regleras av instruktionen för byggnadstillsyn.

I anslutning till byggnadstillsynen finns det en stadsbildskommission och en teknisk kommission. Byggnadstillsynen biträds av dessa. Under byggnadsnämnden arbetar en fastighetsregisterförare som administrativt hör till fastighetskontoret.

Byggnadsnämnden är ett förtroendeorgan som väljs för fyra år åt gången. Nämnden består av nio ordinarie medlemmar med personliga ersättare.

Nämndens uppgifter

Byggnadsnämnden övervakar byggandets allmänna utveckling i staden och ser till att byggnadstillsynen och rådgivningen sköts ändamålsenligt. Byggnadsnämnden fattar beslut om alla ansökningar om bygglov, förutom i fråga om byggnader för vilka lagen om räddningsväsendet inte kräver skyddsrum. Byggnadsnämnden fattar också beslut om ansökningar om åtgärdstillstånd som gäller betydande ingrepp i historiskt eller arkitektoniskt värdefulla byggnader eller som på område med byggnadsförbud avser väsentlig ändring av en byggnads ändamål. Byggnadsnämnden avgör också ansökningar om rivningslov för byggnader inom områden med en minst 13 år gammal detaljplan.

Byggnadsnämndens protokoll  framläggs till påseende under tjänstetid i byggnadstillsynsverkets registratorskontor, adress Broholmsgatan 13, i två veckor från onsdagen den vecka som följer på nämndens mötesdag. Om verket då är stängt, i två veckor under tjänstetid från närmast följande arbetsdag. 

 

Byggnadsnämndens ledamöter 2009 - 2012

 

Parti/Grupp    

 

Ledamöter                        

Personliga ersättare       

Saml.

Kauko Koskinen

Sirkka Helin

Saml.

Juho Romakkaniemi

Eeva Kemmo–Kari

Saml.

Hanna Lähteenmäki

Jarmo Vainioniemi

SDP

Tomi Sevander

Pekka Paasivuori

SDP

Tiina Kivistö

Tuovi Nöjd

Gröna

Kalle Könkkölä  

Eric Pollock

Gröna

Taija Ståhlberg

Helena Hietanen

Vf

Tiina Kaarela

Hannu Koponen

SF

Erja Kouvo

Jani Hellsten

Saml.

Ordförande

Kauko Koskinen

 

SDP

Vice ordförande

Tomi Sevander

 

  

Stadsstyrelsens företrädare
Sanna Vesikansa

Magister i statvetenskap

Papinmäentie 17 D
00630 HELSINGFORS
tfn: 040 745 9586
e-mail: sanna.vesikansa(at)iki.fi


Ersättare för stadsstyrelsens företrädare
Ville Ylikahri

utbildningsplanerare
tfn:: 041 516 5671
e-mail: ville.ylikahri(at)vihreat.fi

 
 

Byggnadsnämndens mötesdagar 2013

Byggnadsnämnden sammanträder år 2013 till ordinarie möten i nämndens mötesrum, adress Broholmsgatan 13, följande tisdagar:
 
februari 19. 

mars 5. ja 19. 
april 2., 16. ja 30. 
maj 14. ja 28.
juni 11. 
juli 2. ja 23. 
augusti 13. ja 27.
september 10. ja 24. 
oktober 8. ja 22.
november 5. ja 19.
december 3. ja 17.

 


09.10.2014
Första sidan

 
   
Underhåll: Byggnadstillsynsverket | Respons | | Sidans topp |

Helsinfors stad - Byggnadstillsynsverket