Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
Tervetuloa Helsingin pelastuslaitoksen kotisivuille!
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
29.04.2016 22:46
Helsingfors stads räddningsverk >  Räddning >  Släckning och räddning > 
 Släckning och räddning
Lyssna

Släcknings- och räddningsverksamheten inbegriper:

• Byggnadsbränder
• Fordonsbränder
• Trafikolyckor
• Naturkatastrofer
• Räddning av människor och djur

Autopalo

För släcknings- och räddningsuppdrag larmar nödcentralen den närmaste räddningsenheten. Räddningsenheter finns på alla räddningsstationer. Antalet och beskaffenheten av de enheter som larmas varierar i enlighet med olyckstypen. Räddningsmyndigheten instruerar nödcentralen om antal och typ av enheterna som larmas.

Paineilmapullon vaihto

Till exempel för en bilbrand som inte hotar att spridas till en byggnad larmas en räddningsenhet. Motsvarande larmas det flera enheter till en bostadsbrand i ett höghus, eftersom branden och röken kan hota människoliv.

10.07.2009

  Helsingfors stad, Registratorskontoret, Räddningsverket, PB 10, 00099 Helsingfors stad
Tfn: (växel): (09) 310 1651, Fax. (09) 310 30029 E-post: helsinginpelastuslaitos@hel.fi

   
| Om webbplatsen | | Underhåll: Pelastuslaitos | Respons | | Sidans topp |

Helsinfors stad - Pelastuslaitos