Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
Tervetuloa Helsingin pelastuslaitoksen kotisivuille!
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
28.11.2014 11:38
Helsingfors stads räddningsverk >  Räddning >  Räddningsstationerna >  Skillnaden > 
 Skillnadens räddningsstation
Lyssna

På Skillnadens räddningsstation finns enheten för underhåll av tryckluftsutrustning, räddningsdykare och kontrollenhet samt brandmuseet. Skillnadens räddningsstation färdigställdes år 1891 och den har ritats av Theodor Höijer. Vid behov bemannar Skillnadens räddningsstation Brunnsparkens havsstation och Sveaborgs räddningsstation. För stationens verksamhet ansvarar den lokala brandmästaren Yrjö Niiranen, tfn 310 30240 (vardagar kl. 8-16).


På stationen dejourerar följande enheter:

• släckningsenhet HE201
• röjningsenhet HE 205
• andningsskyddsenhet HE 209
• ambulanserna HE 1321 och HE 1323

Kontaktinfo till kontrollenheten (på finska)

Kontaktinfo

Högbergsgatan 26
00130 Helsingfors           


Postadress:
Helsingfors stads räddningsverk
PB 112
00099 HELSINGFORS STAD  

E-postadresserna till personalen har formen fornamn.efternamn@hel.fi.                

 

 

23.09.2013

  Helsingfors stad, Registratorskontoret, Räddningsverket, PB 10, 00099 Helsingfors stad
Tfn: (växel): (09) 310 1651, Fax. (09) 310 30029 E-post: helsinginpelastuslaitos@hel.fi

   
| Om webbplatsen | | Underhåll: Pelastuslaitos | Respons ang. sidan | | Sidans topp |

Helsinfors stad - Pelastuslaitos