Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
Tervetuloa Helsingin pelastuslaitoksen kotisivuille!
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
30.04.2016 19:56
Helsingfors stads räddningsverk >  Räddning > 
 Räddningsverksamheten
Lyssna

Räddningsverkets räddningsverksamhet omfattar följande typer av olyckor:

• Eldsvådor
• Olyckor med farliga ämnen
• Trafikolyckor
• Naturkatastrofer
• Förebyggande av följdskador
• Vattenräddningsuppdrag
• Räddning av människor och djur
• Oljeskador
• Ras
• Medicinska räddningsuppdrag
• Handräckning till andra myndigheter

Räddningsverkets servicenivå definieras i beslutet om servicenivån. Länsstyrelsen övervakar att servicenivån är tillräcklig.

Kuorma-auto kolari

Räddningsverksamhetens aktionsberedskap, materiel, kompetens och mänskliga resurser i Helsingfors har planerats för olika möjliga olycksrisker. När staden växer och utvecklas beräknar och planerar enheten för räddningsverksamhet fortgående att resurserna i Helsingfors är rätt dimensionerade.

 

08.09.2009

  Helsingfors stad, Registratorskontoret, Räddningsverket, PB 10, 00099 Helsingfors stad
Tfn: (växel): (09) 310 1651, Fax. (09) 310 30029 E-post: helsinginpelastuslaitos@hel.fi

   
| Om webbplatsen | | Underhåll: Pelastuslaitos | Respons | | Sidans topp |

Helsinfors stad - Pelastuslaitos