Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
Tervetuloa Helsingin pelastuslaitoksen kotisivuille!
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
04.05.2016 14:47
Helsingfors stads räddningsverk >  Beslutsfattande >  Kontaktinfo > 
 Kontaktinfo
Lyssna

Föredragande

Räddningskommendören  Simo Weckstén, tfn (09) 310 30000

Sekreterare

Ledningsamordnare Elviira Lehtonen, tfn (09) 310 30041

E-post till regisratorskontoret: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
E-post till räddningsverket: helsinginpelastuslaitos@hel.fi

Kontaktuppgifter

Helsingfors stad
Regisratorskontoret
Räddningsverket
PB 10
00099 Helsingfors stad
 
Besökadress:
Regisratorskontoret, Norra esplanaden 11-13, Helsingfors 17
Registratorskontorets servicenummer, tfn (09) 310 13702

Centralräddningsstationen, Agricolagatan 15 A, 00530 Helsingfors


 

24.06.2015

  Helsingfors stad, Registratorskontoret, Räddningsverket, PB 10, 00099 Helsingfors stad
Tfn: (växel): (09) 310 1651, Fax. (09) 310 30029 E-post: helsinginpelastuslaitos@hel.fi

   
| Om webbplatsen | | Underhåll: Pelastuslaitos | Respons | | Sidans topp |

Helsinfors stad - Pelastuslaitos