Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |   In English   |  
 
Hae sivuiltamme:

Sivukartta
Hae palveluja
Hae puhelinnumeroita
01.11.2014 08:04
Helsingin kaupungin Pelastuslaitos >  Väestönsuojelu >  Väestönsuojat > 
 Väestönsuojat
Kuuntele

Väestönsuojat on tarkoitettu pääasiassa poikkeusolojen tilanteita varten. Nykyaikainen suoja antaa käyttökuntoon laitettuna suojan säteilyltä, myrkyllisiltä aineilta, sortumilta ja asevaikutuksilta. Myös biologiset ja kemialliset taisteluaineet suodattuvat hyvin nykyisten suodattimien suodatinmateriaaliin.

 

Talosuojat

 

Talosuojan sisäänkäynti (kuva pelastuslaitos)

 

Talokohtaiset suojat ovat Helsingin suojautumisen perusta. Tämä väestön rakenteellinen suojelu on osa väestönsuojelua ja perustuu pelastuslainsäädännössä määriteltyyn väestönsuojan rakentamisvelvollisuuteen.

 

Uudisrakentamisen yhteydessä on rakennukseen tai sen läheisyyteen tehtävä väestönsuoja, jonka suuruudeltaan voidaan arvioida riittävän rakennuksessa asuvia, pysyvästi työskenteleviä tai muutoin oleskelevia henkilöitä varten. Usein lähin suoja onkin oman talon kellarissa oleva suoja, sillä valtaosa suojapaikoista on asuinkerrostalojen ja työpaikkojen yhteydessä.

 

Vanhoja kiinteistöjä koskee väestönsuojan kunnostamisvelvollisuus muutos- ja korjaustöiden yhteydessä. Kunnostamisvelvollisuuden mukaan rakennuksen rakentamiseen verrattavissa olevan korjaus- tai muutostyön ja käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä rakennuksessa oleva väestönsuoja kunnostetaan siten, että väestönsuoja täyttää soveltuvin osin väestönsuojalle toimenpiteen toteuttamisajankohtana asetetut teknisiä yksityiskohtia koskevat vaatimukset.

 

Rakennuksessa sijaitsevan suojan kunto ja käyttövalmius on rakennuksen omistajan tai haltijan vastuulla. Suojan omistaja huolehtii siitä, että suoja laitteineen pysyy kunnossa ja että siellä on suojan kuntoon laittamiseksi ja hätätilanteita varten tarpeelliset työkalut.

 

Jos väestönsuojaa käytetään muuten kuin väestönsuojana, se on voitava kunnostaa väestönsuojakäyttöön 72 tunnissa. Väestönsuojeluvälineet ja väestönsuojalaitteet on voitava ottaa käyttöön saman ajan kuluessa.

 

Kalliosuojat                                            

 

Talo-, yritys- ja laitoskohtaisten suojien lisäksi rakennetaan isoja kalliosuojia. Helsingissä kalliosuojat jakaantuvat yleisiin ja yhteisiin suojiin.

 

Yleiset suojat ovat yleisessä käytössä ja tarkoitettu suojaksi liikkuvalle väestölle ja niille, joilla ei ole suojapaikkaa kotona tai työpaikalla.
 

 

Hakaniemen metroasema (kuva pelastuslaitos)

 

Yhteiset suojat ovat taloyhtiöiden tai yritysten, virastojen ja laitosten henkilöille varattuja kalliosuojia. Aluerakentamisen yhteydessä ryhdyttiin Helsingissä useilla alueilla rakentamaan talokohtaisten väestönsuojien asemasta yhteiskäyttöön tulevia kalliosuojia, joita varten kaupunki keräsi alueen rakentamisvaiheessa taloyhtiöiltä varat. Samassa kalliosuojassa voi olla sekä yleisiä että yhteisiä suojapaikkoja.

 

Kalliosuojat ovat normaalioloissa hyötykäytössä kuten liikunta- ja harrastetiloina sekä pysäköintilaitoksina. Lisäksi keskustan metroasemat on varustettu väestönsuojiksi. Hyötykäytössä olevien kalliosuojien kunnosta vastaa joko kaupunki tai alueellinen huoltoyhtiö.

 

    Forumin pysäköintihalli (kuva pelastuslaitos)

 

Kalliosuojien sijainnit löydät Helsingin kaupungin palvelukartasta

09.10.2013

  Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Pelastuslaitos, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki
Puh: (vaihde): (09) 310 1651, Fax. (09) 310 30029 E-mail: helsinginpelastuslaitos@hel.fi

   
| Tietoa sivustosta | | Sivun ylläpito: Pelastuslaitos | Palaute sivusta | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Pelastuslaitos