Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |   In English   |  
 
Hae sivuiltamme:

Sivukartta
Hae palveluja
Hae puhelinnumeroita
24.11.2014 04:41
Helsingin kaupungin Pelastuslaitos >  Väestönsuojelu > 
 Väestönsuojelu
Kuuntele

Väestönsuojelulla tarkoitetaan kaikkea poikkeusoloissa suoritettavaa ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseksi ja pelastamiseksi, vahinkojen rajoittamiseksi ja seurausten lieventämiseksi kiireellisesti suoritettavia toimenpiteitä onnettomuuksien sattuessa tai uhatessa. Normaalioloissa väestönsuojelulla tarkoitetaan edellä mainittuihin tehtäviin varautumista.

Väestönsuojeluun kuuluvia tehtäväkokonaisuuksia ovat:

  • väestön varoittaminen
  • suojaaminen:
    1) suojautuminen väestönsuojiin tai sisätiloihin
    2) evakuointi
  • pelastustoiminta poikkeusoloissa

Väestönsuojelutehtävät jaetaan viranomaisten organisoimaan väestönsuojeluun sekä kotona, työpaikalla, virastossa ja laitoksessa sekä yrityksessä tehtävään omatoimiseen varautumiseen.

Väestönsuojelusta on kansainvälisesti sovittu Geneven yleissopimuksessa ja siihen liittyvissä lisäpöytäkirjoissa. Kansallisella tasolla väestönsuojelusta säädetään pelastuslaissa ja asetuksessa. Väestönsuojelua ohjaavat lisäksi valmiuslaki ja puolustustilalaki.

Geneven yleissopimus
Geneven yleissopimuksen lisäpöytäkirjat
Pelastuslaki
Pelastusasetus
Valmiuslaki
Puolustustilalaki

Lisätietoa omatoimisesta varautumisesta

 

Väestönsuojelun kansainvälisenä tunnuksena käytetään sinistä kolmiota oranssilla pohjalla.

Tämän sivun suora osoite on www.hel.fi/vaestonsuojelu
 

24.09.2014

  Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Pelastuslaitos, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki
Puh: (vaihde): (09) 310 1651, Fax. (09) 310 30029 E-mail: helsinginpelastuslaitos@hel.fi

   
| Tietoa sivustosta | | Sivun ylläpito: Pelastuslaitos | Palaute sivusta | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Pelastuslaitos