Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |   In English   |  
 
Hae sivuiltamme:

Sivukartta
Hae palveluja
Hae puhelinnumeroita
10.10.2015 00:47
Helsingin kaupungin Pelastuslaitos >  Väestönsuojelu > 
 Väestönsuojelu
Kuuntele

Väestönsuojelulla tarkoitetaan aseellisen hyökkäyksen johdosta tapahtuvaa toimintaa, jonka tarkoituksena on siviiliväestön suojelu hyökkäyksen vaaroilta ja auttaminen selviytymään hyökkäyksen välittömiltä vaikutuksilta sekä välttämättömien edellytysten luominen eloonjäämiselle. Normaalioloissa väestönsuojelulla tarkoitetaan edellä mainittuihin tehtäviin varautumista.

Väestönsuojeluun kuuluvia tehtäviä ovat muun muassa:

  • väestön varoittaminen
  • suojaaminen:
    1) suojautuminen väestönsuojiin
    2) evakuointi
  • pelastustoiminta

Väestönsuojelutehtävät jaetaan viranomaisten organisoimaan väestönsuojeluun sekä kotona, työpaikalla, virastossa ja laitoksessa sekä yrityksessä tehtävään omatoimiseen varautumiseen.

Väestönsuojelusta on kansainvälisesti sovittu Geneven yleissopimuksessa ja siihen liittyvissä lisäpöytäkirjoissa. Kansallisella tasolla väestönsuojelusta säädetään pelastuslaissa ja asetuksessa. Väestönsuojelua ohjaavat lisäksi valmiuslaki ja puolustustilalaki.

Geneven yleissopimus
Geneven yleissopimuksen lisäpöytäkirjat
Pelastuslaki
Pelastusasetus
Valmiuslaki
Puolustustilalaki

Lisätietoa omatoimisesta varautumisesta

 

Väestönsuojelun kansainvälisenä tunnuksena käytetään sinistä kolmiota oranssilla pohjalla.

Tämän sivun suora osoite on www.hel.fi/vaestonsuojelu
 

19.12.2014

  Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Pelastuslaitos, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki
Puh: (vaihde): (09) 310 1651, Fax. (09) 310 30029 E-mail: helsinginpelastuslaitos@hel.fi

   
| Tietoa sivustosta | | Sivun ylläpito: Pelastuslaitos | Palaute | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Pelastuslaitos