Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |   In English   |  
 
Hae sivuiltamme:

Sivukartta
Hae palveluja
Hae puhelinnumeroita
03.08.2015 09:37
Helsingin kaupungin Pelastuslaitos >  Onnettomuuksien ehkäisy >  Yleisötapahtumat >  Nestekaasu > 
 Nestekaasun käyttö yleisötapahtumissa
Kuuntele

Kokoontumistiloissa ja muissa niihin verrattavissa tiloissa sekä suurissa yleisötilaisuuksissa saa säilyttää ainoastaan sillä hetkellä käyttöön tarvittavan määrän nestekaasua. Nestekaasun säilytysmäärät on pidettävä mahdollisimman pieninä. Erityisesti suurissa ulkoilmatapahtumissa ruoan valmistukseen tulisi mahdollisuuksien mukaan käyttää jotain muuta energialähdettä, kuten sähköä, jotta nestekaasun määrä alueella ei nouse kohtuuttomaksi.

Tapahtuman järjestäjän tulee kartoittaa tapahtumassa käytettävän nestekaasun kokonaistarve ja neuvotella siitä pelastusviranomaisen kanssa hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Tapahtuman järjestäjän tulee esittää tapahtuman pelastussuunnitelmassa nestekaasun määrä ja perustelut tarpeelle. Lisäksi pelastussuunnitelmassa esitetään nestekaasusta aiheutuvat riskit, turvallisuusjärjestelyt ja niiden perusteella annettavat ohjeet ennaltaehkäisyyn sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi.

Nestekaasun osalta on otettava huomioon seuraavat asiat:

 • nestekaasun käytössä noudatetaan riittävää varovaisuutta
 • käytetään pääsääntöisesti 5 tai 6 kg:n nestekaasupulloja
 • komposiittipullojen käyttöä suositellaan
 • kaikki tapahtuma-alueella olevat nestekaasupullot ovat kytkettyinä kulutuslaitteisiin
 • mahdolliset varapullot ja tyhjät pullot säilytetään ennalta määritellyssä varastotilassa
 • kaikki nestekaasulaitteet ovat CE-merkittyjä
 • kaikki nestekaasuletkut täyttävät niille asetetut määräykset
 • nestekaasuletkuun ei asenneta ilman sulkuja olevaa t-liitäntää
 • nestekaasun käyttöpaikkaan sijoitetaan vähintään yksi 6 kg:n 27A 144B C käsisammutin sekä sammutuspeite
 • nestekaasun käyttöturvallisuustiedotetta noudatetaan
 • nestekaasulaitteet ja -asennukset tarkastetaan ennen käyttöönottoa, erityisesti tarkastetaan nestekaasuletkujen liitokset (esim. saippualiuoksella)
 • sisätiloissa käytetään vain sisätiloihin soveltuvia nestekaasulaitteita. Laitteen soveltuvuus sisätiloissa käytettäväksi on varmistettu laitteen valmistajalta tai käyttöohjeista.
 • nestekaasun varastointipaikka on merkitty nestekaasu-merkillä sekä tupakoinnin ja avotulen teon kieltävin merkein. Varastointipaikkaan sijoitetaan vähintään yksi 6 kg:n 27A 144B C käsisammutin sekä sammutuspeite.
 • ulkopuolisten pääsy nestekaasun varastointipaikkaan on estetty.


Ilmoitus tilapäisestä nestekaasun vähäisestä käsittelystä ja varastoinnista

Nestekaasun käyttö yleisötapahtumassa on tilapäistä vaarallisen kemikaalin vähäistä teollista käsittelyä ja/tai varastointia. Tilapäisellä käsittelyllä tai varastoinnilla tarkoitetaan enintään kuusi kuukautta kestävää toimintaa, kuten kemikaalin käyttöä työmailla, messuilla, näyttelyissä tai kilpailuissa. Mikäli yleisötapahtumassa käsiteltävien ja varastoitavien kemikaalien määrä täyttää Valtioneuvoston asetuksessa vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (855/2012) 5 §:ssä määritetyt kriteerit, on käsittely ja varastointi ilmoituksenvaraista. Ilmoituksenvaraisuutta laskettaessa tulee nestekaasun määrän lisäksi ottaa huomioon kaikkien muiden tapahtumassa käytettävien vaarallisten kemikaalien, kuten aggregaattien polttonesteiden määrä. Jos yleisötapahtumassa käsitellään tai varastoidaan ainoastaan nestekaasua, on käsittely ja varastointi ilmoituksenvaraista nestekaasun määrän ollessa 200 kiloa tai enemmän. Ilmoitus tehdään "Kemikaalien tilapäinen vähäinen teollinen käsittely ja varastonti ilmoitus" -lomakkeella.

Ilmoitus on tehtävä kahtena kappaleena vähintään kuukausi ennen tapahtuman alkua. Pelastusviranomainen tekee ilmoituksen perusteella Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (855/2012) 35 §:n mukaisen päätöksen sekä 37 §:n mukaisen tarkastuksen ennen tapahtuman alkua. Tarkastuksessa kiinnitetään erityisesti huomiota nestekaasun turvalliseen käyttöön, henkilöstön opastukseen sekä onnettomuuksien ehkäisyyn ja pelastustoiminnan organisointiin.

Lisätietoja
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (855/2012)
Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista (858/2012)
 

Nestekaasun käyttöä tehosteena käsitellään "Pyrotekniset tehosteet" -osiossa.

25.05.2015

  Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Pelastuslaitos, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki
Puh: (vaihde): (09) 310 1651, Fax. (09) 310 30029 E-mail: helsinginpelastuslaitos@hel.fi

   
| Tietoa sivustosta | | Sivun ylläpito: Pelastuslaitos | Palaute | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Pelastuslaitos