Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |   In English   |  
 
Hae sivuiltamme:

Sivukartta
Hae palveluja
Hae puhelinnumeroita
21.04.2014 12:53
Helsingin kaupungin Pelastuslaitos >  Onnettomuuksien ehkäisy >  Yleisötapahtumat >  Nestekaasu > 
 Nestekaasun käyttö yleisötapahtumissa
Kuuntele

Kokoontumistiloissa ja muissa niihin verrattavissa tiloissa sekä suurissa yleisötilaisuuksissa saa säilyttää ainoastaan sillä hetkellä käyttöön tarvittavan määrän nestekaasua. Nestekaasun säilytysmäärät on pidettävä mahdollisimman pieninä. Erityisesti suurissa ulkoilmatapahtumissa ruoan valmistukseen tulisi mahdollisuuksien mukaan käyttää jotain muuta energialähdettä, kuten sähköä, jotta nestekaasun määrä alueella ei nouse kohtuuttomaksi.

Tapahtuman järjestäjän tulee kartoittaa tapahtumassa käytettävän nestekaasun kokonaistarve ja neuvotella siitä pelastusviranomaisen kanssa hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Tapahtuman järjestäjän tulee esittää tapahtuman pelastussuunnitelmassa nestekaasun määrä ja perustelut tarpeelle. Lisäksi pelastussuunnitelmassa esitetään nestekaasusta aiheutuvat riskit, turvallisuusjärjestelyt ja niiden perusteella annettavat ohjeet ennaltaehkäisyyn sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi.

Yleisötapahtumissa on käytettävä pääsääntöisesti 5 tai 6 kg:n nestekaasupulloja. Komposiittipullojen käyttöä suositellaan. Kaikkien tapahtuma-alueella olevien nestekaasupullojen on oltava kytkettyinä käyttölaitteisiin. Mahdolliset varapullot ja tyhjät pullot säilytetään toisaalla, ennalta määritellyssä varastotilassa. Nestekaasupullot tulee säilyttää ja varastoida asianmukaisesti noudattaen Valtioneuvoston asetusta nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista (858/2012) 22-25 §. Nestekaasun säilytys on kielletty rakennusten kellari- ja ullakkotiloissa. Myyntipaikkaan, jossa käytetään nestekaasua, on sijoitettava vähintään yksi 6 kg 27A 144B C käsisammutin ja sammutuspeite.

Käyttölaitteiden on oltava CE-merkittyjä ja käyttötarkoitukseensa soveltuvia. Sisätiloissa käytettävien käyttölaitteiden on oltava sisäkäyttöön hyväksyttyjä. Käyttölaitteissa tulee olla liekinvalvontalaite. Liekinvalvontalaitetta ei vaadita jatkuvassa henkilövalvonnassa käytettävässä avoliekkisessä käyttölaitteessa. Jos käyttölaitteen liittämiseen käytetään kaasuletkua, on letkun oltava nestekaasukäyttöön ja kohteen suurimmalle sallitulle käyttöpaineelle tarkoitettu. Kylmissä olosuhteissa on varmistettava, että letku on tarkoitettu käytettäväksi kyseisissä olosuhteissa. Nestekaasun käyttölaitteita saa asentaa ja huoltaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymä asennus-, huolto- ja tarkastusliike.

Ilmoitus tilapäisestä nestekaasun vähäisestä käsittelystä ja varastoinnista

Nestekaasun käyttö yleisötapahtumassa on tilapäistä vaarallisen kemikaalin vähäistä teollista käsittelyä ja/tai varastointia. Tilapäisellä käsittelyllä tai varastoinnilla tarkoitetaan enintään kuusi kuukautta kestävää toimintaa, kuten kemikaalin käyttöä työmailla, messuilla, näyttelyissä tai kilpailuissa. Mikäli yleisötapahtumassa käsitellään tai varastoidaan nestekaasua 200 kiloa tai enemmän, on käsittely ja varastointi ilmoituksenvaraista. Ilmoitus tehdään "Kemikaalien tilapäinen vähäinen teollinen käsittely ja varastonti ilmoitus" -lomakkeella.

Ilmoitus on tehtävä kahtena kappaleena vähintään kuukausi ennen tapahtuman alkua. Pelastusviranomainen tekee ilmoituksen perusteella Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (855/2012) 35 §:n mukaisen päätöksen sekä 37 §:n mukaisen tarkastuksen ennen tapahtuman alkua. Tarkastuksessa kiinnitetään erityisesti huomiota nestekaasun turvalliseen käyttöön, henkilöstön opastukseen sekä onnettomuuksien ehkäisyyn ja pelastustoiminnan organisointiin.

Lisätietoja
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (855/2012)
Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista (858/2012)
 

Nestekaasun käyttöä tehosteena käsitellään "Pyrotekniset erikoistehosteet" -osiossa.

24.05.2013

  Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Pelastuslaitos, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki
Puh: (vaihde): (09) 310 1651, Fax. (09) 310 30029 E-mail: helsinginpelastuslaitos@hel.fi

   
| Tietoa sivustosta | | Sivun ylläpito: Pelastuslaitos | Palaute sivusta | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Pelastuslaitos