Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |   In English   |  
 
Hae sivuiltamme:

Sivukartta
Hae palveluja
Hae puhelinnumeroita
09.10.2015 04:33
Helsingin kaupungin Pelastuslaitos >  Onnettomuuksien ehkäisy >  Yleisötapahtumat >  Alkusammutuskalusto > 
 Alkusammutuskalusto
Kuuntele

Alkusammutuskalustolla tarkoitetaan käsisammuttimia, sammutuspeitettä, pikapalopostia ja sankoruiskua. Käsisammuttimet ovat enintään 20 kg painoisia sammuttimia. Sammutteena käsisammuttimissa käytetään esimerkiksi jauhetta, vesipohjaista nestettä, hiilidioksidia ja vaahtoa.

Tapahtumanjärjestäjällä on velvollisuus varata tapahtumapaikalle riittävä määrä tarkoitukseen soveltuvaa alkusammutuskalustoa. Alkusammutuskaluston tulee olla oikein sijoiteltua sekä esteettömästi saatavilla ja sen sijainti on opastettava.

Alkusammutuskaluston osalta on otettava huomioon seuraavat asiat:

 • Yleisötapahtumissa käytetään vähintään    
      - 6 kg jauhesammuttimia, jotka ovat teholuokaltaan vähintään 27 A 144 BC
      - 6 l nestesammuttimia, joiden teholuokka on vähintään 13 A 144 BC
      - 5 kg hiilidioksidisammuttimia sähkölaitteiden yhteydessä.
 • Konserteissa alkusammutuskalustoa tulee sijoittaa lavan sekä mikseripöydän yhteyteen.
 • Kiinteistöissä ja väliaikaisissa rakennelmissa alkusammuttimia on vähintään 1 kpl/300 m2.
 • Nestekaasun käyttöpaikan yhteyteen on sijoitettava vähintään yksi sammutin sekä sammutuspeite.
 • Tehostetoteutuksissa ja tuliesityksissä tulee olla 24 kg/l sammutusainetta.
 • Kuivissa tasalämpöisissä tiloissa käytettävät sammuttimet on tarkastettava valtuutetun tarkastusliikkeen toimesta vähintään kahden vuoden väliajoin.
 • Kosteudelle, tärinälle tai lämpötilojen vaihtelulle alttiina olevat sammuttimet on tarkastettava valtuutetun tarkastusliikkeen toimesta vähintään vuoden väliajoin.
 • Käsisammuttimet tulee huoltaa turvallisuus- ja kemikaaliviraston vahvistaman käsisammutinliikkeen toimesta jokaisen käytön jälkeen ja muulloinkin, kun tarkastus antaa siihen aihetta. Nestesammuttimien enimmäishuoltoväli on viisi vuotta. Muiden käsisammuttimien enimmäishuoltoväli on kymmenen vuotta.
 • Alkusammutuskalusto on merkittävä asianmukaisesti.

 

20.08.2015

  Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Pelastuslaitos, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki
Puh: (vaihde): (09) 310 1651, Fax. (09) 310 30029 E-mail: helsinginpelastuslaitos@hel.fi

   
| Tietoa sivustosta | | Sivun ylläpito: Pelastuslaitos | Palaute | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Pelastuslaitos