Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |   In English   |  
 
Hae sivuiltamme:

Sivukartta
Hae palveluja
Hae puhelinnumeroita
25.04.2014 07:48
Helsingin kaupungin Pelastuslaitos >  Onnettomuuksien ehkäisy >  Yleisötapahtumat >  Alkusammutuskalusto > 
 Alkusammutuskalusto
Kuuntele

Alkusammutuskalustolla tarkoitetaan käsisammuttimia, sammutuspeitettä, pikapalopostia ja sankoruiskua. Käsisammuttimet ovat enintään 20 kg painoisia sammuttimia. Sammutteena käsisammuttimissa käytetään esimerkiksi jauhetta, vesipohjaista nestettä, hiilidioksidia ja vaahtoa. 

Tapahtumanjärjestäjällä on velvollisuus varata tapahtumapaikalle riittävä määrä tarkoitukseen soveltuvaa alkusammutuskalustoa. Alkusammutuskaluston tulee olla oikein sijoiteltua sekä esteettömästi saatavilla ja sen sijainti on opastettava.

 • Yleisötapahtumissa käytetään vähintään
      - 6 kg jauhesammuttimia, jotka ovat teholuokaltaan vähintään 27 A 144 B
      - 6 l nestesammuttimia, joiden teholuokka on vähintään 13 A 144 B
      - 5 kg hiilidioksidisammuttimia sähkölaitteiden yhteydessä
 • Konserteissa alkusammutuskalustoa tulee sijoittaa lavan sekä mikseripöydän yhteyteen.
 • Kiinteistöissä ja väliaikaisissa rakennelmissa alkusammuttimia on vähintään 1 kpl/300 m2.
 • Myyntipaikan, jossa käsitellään tulta, yhteyteen on sijoitettava vähintään yksi sammutin ja sammutuspeite.
 • Pyroesityksissä ja tuliesityksissä tulee olla 24 kg/l sammutusainetta.
 • Käsisammuttimen tarkastus on tehtävä vuoden välein, jos käsisammutinta säilytetään paikassa, jossa se on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille, kuten kosteudelle, tärinälle, lämpötilojen vaihtelulle tai pakkaselle.
 • Käsisammuttimen tarkastus on tehtävä kahden vuoden välein, jos käsisammutinta säilytetään kuivissa ja tasalämpöisissä sisätiloissa.
 • Käsisammuttimet tulee huoltaa turvallisuus- ja kemikaaliviraston vahvistaman käsisammutinliikkeen toimesta jokaisen käytön jälkeen ja muulloinkin, kun tarkastus antaa siihen aihetta. Nestesammuttimien enimmäishuoltoväli on viisi vuotta. Muiden käsisammuttimien enimmäishuoltoväli on kymmenen vuotta.

Erityisen tulipaloriskin, kuten ilotulitusnäytöksiin liittyvän tulipaloriskin johdosta viranomainen voi tarvittaessa kohottaa alkusammutusvalmiutta määräämälle paikalle vapaapalokunnan yksikön tapahtuman ajaksi.

20.02.2013

  Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Pelastuslaitos, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki
Puh: (vaihde): (09) 310 1651, Fax. (09) 310 30029 E-mail: helsinginpelastuslaitos@hel.fi

   
| Tietoa sivustosta | | Sivun ylläpito: Pelastuslaitos | Palaute sivusta | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Pelastuslaitos