Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
kuva: Pertti Nisonen
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
25.10.2014
Utbildningsverket >  Utbildningsväsendet > 
 Utbildningsväsendet
Lyssna

Helsingfors stads utbildningsverk producerar tjänster för omkring 64 000 skolelever och studerande och 1 500 barn i dagvården.  

Verksamhetens mål

Helsingfors stads utbildningsväsende ansvarar för den allmänbildande utbildningen och, för sitt vidkommande, för morgon- och eftermiddagsverksamheten för elever samt för den yrkesinriktade utbildningen, ungdomsverkstäderna, vuxenutbildningen och vuxenutbildningen och svenska barndagvården. Utbildningsväsendet ansvarar också för utvecklingen av dessa tjänster enligt de mål som utbildningsnämnden slagit fast och enligt stadens gemensamma riktlinjer.

Utbildningsväsendets värderingar är kundinriktad verksamhet, hållbar utveckling, livslångt lärande, rättvisa, fördelaktighet, säkerhet och företagsamhet.

Närmare upplysningar om utbildningsväsendets service kan du få i skolorna och läroanstalterna och på informationen vid utbildningsverket.

Broschyrer och informationsmaterial


28.03.2014
Helsingfors utbildningsväsende i siffror 2013

Utbildningsverkets årsberättelse 2013

Kontaktinformation för utbildningsverket

Sök skolor

 
   
Underhåll: Utbildningsverket | Respons | | Sidans topp |

Helsingfors stad - Utbildningsverket