Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
kuva: Pertti Nisonen
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
31.10.2014
Utbildningsverket >  Service > 
 Winha-Wilho
Lyssna

Vid Helsingfors läroanstalt för servicesektorn används Internettjänsten WinhaWilho med vars hjälp föräldrarna kan följa med de ungas deltagande i undervisningen. Via WinhaWilho kan man även bekanta sig med studerandenas arbetsordning. Tjänsten bygger på yrkesläroanstalternas Winha-register över studerandena.

 

För att använda WinhaWilho måste man ha användarnamn och lösenord, vilka har skickats till vårdnadshavarna per post. Vid problem kan man kontakta läroanstaltens studiesekreterare.

 

Vårdnadshavarens rätt att använda tjänsten upphör när barnet blir myndigt. Då kan studeranden ge föräldrarna tillstånd att fortsätta att använda tjänsten.

 

Våren 2010 tas Internettjänsten i bruk vid Helsingfors läroanstalt för den tekniska sektorn samt vid läroanstalten för social- och hälsovårdssektorn.


28.05.2014
Internettjänsten WinhaWilho

 
   
Underhåll: Utbildningsverket | Respons | | Sidans topp |

Helsingfors stad - Utbildningsverket