Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
kuva: Pertti Nisonen
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
24.10.2014
Utbildningsverket >  Dagvård >  Svenska daghem > 
 Daghemmet Ågeli
Lyssna

Gevaldigerstigen 3, 00640 Helsingfors
PB 64710, 00099 Helsingfors stad
tfn 09 310 44869, 09 310 82197, 040 334 4367
pk.ageli(snabel-a)hel.fi
föreståndare Tina Ahlblad
tfn 09 310 44813
tina-maria.ahlblad(snabel-a)hel.fi
 

Verksamhetsidé

Daghemmet Ågeli är beläget i Åggelby och har inalles 33 barn i åldern 1 – 5 år fördelade i två barngrupper: en grupp för 1-2 åringar och en grupp för 3-5 åringar. 6-åringarna börjar i Kottby förskola. Vårt arbetsteam består av en administrativ föreståndare, två barnträdgårdslärare, fyra barnskötare och ett städbiträde. I daghemmets kök tillreds en god och näringsrik kost.

Daghemmet har en egen gård och precis brevid finns en liten skogsdunge där vi ocksä kan ha trevliga lekstunder. Daghemmets målsättning är att erbjuda barnen en trygg och harmonisk tillvaro i en lugn miljö samt att skapa positiva upplevelser för barnen. Vi betonar en mångsidig och naturinspirerad verksamhet där allas välmående står i focus. I samarbete med föräldrarna stöder vi det enskilda barnets utveckling gällande barnets vård, fostran och lärande.

Ett av våra viktigaste mål är att stöda barnets språkutveckling samt att betona det svenska språket. Vi läser sagor, vi sjunger och lär oss rim och ramsor. Daghemmet har ett bibliotek, där barnen och föräldrarna kan låna hem böcker som de kan läsa tillsammans hemma. Daghemsverksamheten präglas dock av leken, då det är genom leken vi lär oss.

Den svenska kommunala dagvården i Helsingfors har som mål att erbjuda barnet en kvalitativt god dagvård. Det gör vi genom att få en tydlig bild av barnet och dess behov. För att få den bilden och för att skapa ramar och riktlinjer för verksamheten använder vi oss bl.a. av hembesöks- och egenvårdarmodellen. Inom den svenska dagvården har vi också en språkstrategi för det svenska språket, eftersom språket har en avgörande betydelse för hur verksamheten upplevs av barnet. Utgångspunkten är ett förhållningssätt som vi kallar för ”Med barnaögon”.

28.11.2013
 
   
Underhåll: Utbildningsverket | Respons | | Sidans topp |

Helsingfors stad - Utbildningsverket