Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |   In English   |  
 
kuva: Pertti Nisonen
Hae sivuiltamme:

Sivukartta
Hae palveluja
Hae puhelinnumeroita
16.09.2014
Opetusvirasto >  Perusopetus >  Tehostettu ja erityinen tuki > 
 Tehostettu ja erityinen tuki
Kuuntele

Oppilas, joka tarvitsee koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, saa tehostettua tukea. Tehostettu tuki perustuu pedagogiseen arvioon. Tukea saavalle oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma.

Jos tehostettu tuki ei riitä, oppilaalle voidaan esittää erityisen tuen päätöstä. Tätä varten koulussa tehdään pedagoginen selvitys oppilaan kokonaistilanteesta ja hänen saamastaan tehostetusta tuesta. Selvitystä täydennetään tarvittaessa asiantuntijalausunnolla.

Erityisen tuen päätös voidaan tehdä ilman edeltävää pedagogista selvitystä ja tehostetun tuen antamista, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, ettei opetusta voida antaa muuten oppilaan vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Erityisen tuen päätös on määräaikainen ja se tarkistetaan kolmannen ja kuudennen luokan aikana tai muuna erikseen määriteltynä ajankohtana. Päätöksen jälkeen oppilaalle tehdään henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS.

Erityisen tuen yhteystiedot:
Tom Andersson, suunnittelija puh. 09 310 86271 Pertti Joona, suunnittelija puh. 09 310 86232
   
Suunnittelijat, joilla aluevastuu, suurpiireittäin:
Pihla Alava 09 310 80197, eteläinen ja keskinen
Elina Achté 09 310 71853, läntinen ja pohjoinen
Annukka Liikanen puh. 09 310 83038, koillinen
Heidi Roponen puh. 09 310 71926, Vuosaari
Taina Torniainen puh. 09 310 71827, itäinen ja kaakkoinen (ei Vuosaari)
 
Suunnittelijoiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)hel.fi
Erityisen tuen asioissa voi lähettää kysymyksiä tai viestejä myös osoitteeseen erityisopetus(at)hel.fi

03.03.2014
Kouluhaku

Esiopetus starttiluokalla

Erityiskoulut Helsingissä

Brahenpuiston koulu (esiaste, luokat 1–9)
Karviaistien koulu (1–9)
Lemmilän koulu (1–9)
Marjatta-koulu (esiopetus, 
1–9)
Naulakallion koulu (4–9)
Outamon koulu (7–9)
Ruskeasuon koulu (esiopetus, 1–10)
Solakallion koulu (1–10)
Toivolan koulu (1–9)
Zacharias Topeliusskolan

Sairaalakoulut Helsingissä

Sophie Mannerheimin koulu 
 

Linkkejä

 
   
Sivun ylläpito: Opetusvirasto | Palaute | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Opetusvirasto