Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |   In English   |  
 
kuva: Pertti Nisonen
Hae sivuiltamme:

Sivukartta
Hae palveluja
Hae puhelinnumeroita
22.08.2014
Opetusvirasto >  Opetustoimen esittely >  Työpaikat >  Rehtorit > 
 Rehtorit
Kuuntele

Rehtorin tehtäviin kuuluu koulun johtaminen ja opetus- ja kasvatustyön ohjaaminen. Rehtorin työhön kuuluu myös opetusta, jonka määrä vaihtelee koulun koon mukaan noin 1 – 13 oppituntiin viikossa. Rehtorille kuuluu hallinnollisia, varsinkin henkilöstö-, talous- ja oppilashallinnollisia tehtäviä. Johtamisesta suuri osa on henkilöstöhallinnollista johtamista. Rehtori toimii esittelijänä koulun johtokunnassa ja huolehtii päätösten toimeenpanemisesta sekä tiedottamisesta.

Kaikilla kouluissa työskentelevillä on oma vastuu työyhteisön hyvinvoinnista, mutta rehtorin vaikutus ja vastuu esimiehenä on suuri. Apulaisrehtori ja koulusihteeri ovat koulun tasolla yleensä rehtorin lähimmät työkumppanit. Rehtorin olennaisia yhteiskumppaneita ja asiakkaita ovat oman kouluyhteisön lisäksi lukuisat koulun ulkopuoliset tahot, kuten vanhemmat/huoltajat ja opetusalan viranomaiset sekä muut viranomaiset. Helsingin kouluista 95:llä % on kansainväliset yhteydet. Eri tahoilta tulevat vaatimukset tekevät rehtorin työstä monipuolisen ja haasteellisen.

Pienissä kouluissa rehtorin tehtävät hoitaa opettaja, joka toimii koulunjohtajana. Helsingissä perustetaan yleensä yli 10 perusopetusryhmän kouluihin rehtorin virka.

Rehtorilla on kokonaistyöaika, ja he kuuluvat vuosilomasäännösten piiriin.

Kelpoisuus

Rehtorin työssä tarvitaan johtamistaitoja, hallinnollista osaamista, hyviä ihmissuhdetaitoja ja aktiivisen kehittäjän otetta. Rehtorin kelpoisuusvaatimukset on säädetty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 968/1998. Rehtorilta edellytetään nykyään ylempää korkeakoulututkintoa, ko. koulumuodon opettajan kelpoisuutta, riittävää kokemusta opettajan tehtävistä sekä opetushallinnon tutkinnon suorittamista/yliopiston järjestämiä vähintään 15 opintoviikon opetushallinnon opintoja tai muulla tavoin hankittua riittävää opetushallinnon tuntemusta.

Opetusalan kelpoisuuslainsäädäntö on vaihdellut vuosien mittaan. Aiemmin rehtorin kelpoisuuden saavuttaneet ovat säilyttäneet kelpoisuutensa.

Palkkaus

Rehtorin palkkaus vaihtelee riippuen pääasiassa kouluasteesta, koulun koosta ja omasta työkokemuksesta. Peruspalkan lisäksi maksetaan palvelulisät ja määrävuosikorotukset.


20.04.2012
www.helsinkirekry.fi

 
   
Sivun ylläpito: Opetusvirasto | Palaute | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Opetusvirasto