Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |   По-русски   |
 
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
26.05.2015
Stadsmuseet >  Om webbplatsen > 
 Om webbplatsen
Lyssna

Ansvarig redaktör är webbinformatör Reeta Holma, tfn (09) 310 22422, reeta.holma(at)hel.fi. Ansvarig redaktör för nätversionen av tidningen Sofia är museidirektör Tiina Merisalo.

Stadsmuseet försöker hålla sidorna à jour.  Av tekniska skäl kan uppgifternas riktighet, oföränderlighet och aktualitet på nätet inte garanteras i alla situationer. Helsingfors stad svarar inte för eventuell skada som uppstått vid användningen av stadens webbsidor.

På stadens sidor finns länkar till utomstående instanser. Staden svarar inte för innehållet på dessa sidor.

Ge oss respons angående våra internetsidor


14.08.2013
 Respons

Kontakta oss

Respons angående våra internetsidor

 
   
| Om webbplatsen | | Underhåll: Stadsmuseet | Respons angående internetsidorna | | Sidans topp |

Helsingfors stad - Stadsmuseet