Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |   По-русски   |
 
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
21.04.2014
Stadsmuseet >  Om museet >  Verksamhetsidé > 
 Verksamhetsidé
Lyssna

Helsingfors stadsmuseum dokumenterar och värnar om den andliga och materiella kulturen inom Helsingfors stad samt den bebyggda miljön. På stadsmuseet möter besökaren både den ljusa och den mörka sidan av stadens historia, får kunskap om sina rötter och sin kulturella bakgrund och upplevelser som berikar livet. 

Rollkaraktärer från stadsmuseets projekt Möten-Rendezvous på Mikaelsgatan. Foto: Maria Ylikoski/HSM 2006

Vision 2013
Helsingfors stadsmuseum är ett museum för hela staden som lever mitt i människornas vardag. 

Stadsmuseets värderingar innebär att stadsmuseet

  • värnar om det kulturella arvet – är en databank för Helsingfors historia
  • arbetar kundorienterat – ger sina kunder upplysningar om Helsingfors historia med hänsyn till deras behov och önskemål
  • arbetar demokratiskt – behandlar sina kunder opartiskt och rättvist, respekterar dem och visar samarbetsvilja
  • arbetar ekonomiskt – använder museets materiella och immateriella resurser rationellt och målmedvetet för att uppnå bästa möjliga resultat
  • är expert – utbildar och utvecklar sin personal mångsidigt och på lika villkor

 


08.01.2013
 Mer information

Museidirektör
Tiina Merisalo
tfn (09) 3103 6485
förnamn.efternamn@hel.fi

 

 

 

 

 

 

 
   
| Om webbplatsen | | Underhåll: Stadsmuseet | Respons ang. sidan | | Sidans topp |

Helsingfors stad - Stadsmuseet