Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
Liikuntavirasto Viraston esittely etusivu
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
01.03.2015
Idrottsverket >  Presentation av verket > 
 Presentation av verket
Lyssna

Idrottsverkets uppgift är att förbättra helsingforsarnas livskvalitet och funktionsförmåga med hjälp av motion. Det stora utbudet av motionstjänster i Helsingfors ger obegränsade möjligheter till idrott och motion, året runt, ute och inomhus. I Helsingfors finns det omkring 800 föreningar med omkring 100 sportgrenar på sitt program. Största delen av helsingforsarna sköter dock sin motion på egen hand, utan föreningsaktivitet.

Idrottsverkets centrala uppgifter är:
att tillhandahålla och upprätthålla motionsställen
att upprätthålla friluftsområden
att arrangera instruerad motion
att underhålla båthamnar
att utveckla och övervaka sportfiske
att bereda bidrag till sportföreningar och -anläggningar
att marknadsföra motionstjänster och sprida information om dessa

Arsberättelse 2012 (sammandrag)

Video av Idrottsverket


18.12.2013
 
   
Underhåll: Idrottsverket | Respons ang. sidan | | Sidans topp |

Helsinfors stad - Idrottsverket