Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |   In English   |  
 
Liikuntavirasto Ohjattu liikunta
Hae sivuiltamme:

Sivukartta
Hae palveluja
Hae puhelinnumeroita
17.04.2014
Liikuntavirasto >  Ohjattu liikunta >  Tuntikuvaukset > 
 Tuntikuvaukset
Kuuntele

Tuntikuvaukset aakkosjärjestyksessä

Easy Hockey

Easy Hockey toiminta on tarkoitettu kaikille 10–18 -vuotiaille jääkiekosta kiinnostuneille nuorille, jotka eivät vielä harrasta jääkiekkoa tai ovat lopettaneet varsinaisessa joukkueessa. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita. Easy Hockey mahdollistaa jääkiekon harrastamisen 1-2 kertaa viikossa, jolloin aikaa jää muihinkin harrastuksiin.

FunActionStartti
Liikuntaryhmä on suunnattu vähän tai ei lainkaan liikuntaa harrastaville ylipainoisille nuorille. Ryhmissä kokeillaan erilaisia liikuntalajeja, harjoitetaan perusliikuntataitoja ja samalla innostetaan nuoria omaehtoiseen liikuntaan. Lähtökohtana toiminnassa ovat nuorten omat toiveet ja mieltymykset.

Kehonhallinta (helppo/kevyt)
Tasapainoa, kehonhallintaa ja koordinaatiota kehittävä tunti. Tunti koostuu helposta alkulämmittelystä, tasapainoa ja kehonhallintaa kehittävistä liikkeistä sekä liikkuvuutta parantavista harjoitteista. Tunnin tempo on rauhallinen ja tunti päättyy lyhyeen venyttelyosuuteen.

Kevytjumppa (helppo/kevyt)
Kevyttä ja helppoa perusliikuntaa, jossa tavoitteena on lihasvoiman, liikkuvuuden ja tasapainokyvyn säilyttäminen ja parantaminen. Harjoitteita voidaan tehostaa välineillä, esim. kepeillä, kuminauhoilla tai käsipainoilla.

Kiertoharjoittelu (keskiraskas)
Lihaskuntoa, kestävyyttä ja tasapainoa parantava monipuolinen tunti, jossa siirrytään harjoitteesta toiseen. Tunti sisältää yhteisen alkulämmittelyn ja palauttavan loppuvenyttelyn.

Kuntojumppa (raskas)
Monipuolista kunnon jumppaa, jonka tavoitteena on parantaa yleiskuntoa, tuki- ja liikuntaelimistön toimintaa, liikkuvuutta sekä tukea arjessa jaksamista.

Kuntosalin starttikurssi
Kurssilla opetellaan kuntosaliharjoittelun perusteita ja tutustutaan kuntosalilaitteiden käyttöön.  Tavoitteena on, että kurssi antaa valmiudet itsenäisen kuntosaliharjoittelun aloittamiseen.

Lasten iltapäiväkiekkokoulu
Lasten iltapäiväkiekkokoulu on suunnattu kaikille jääkiekosta kiinnostuneille tytöille ja pojille, niin aloittelijoille kuin jo lajin parissa mukana oleville. Tavoitteena on jääkiekon lajitaitojen kehittäminen monipuolisten harjoitteiden, pelien ja leikkien avulla.

Lasten iltapäivätaitoluistelukoulu
Lasten iltapäivätaitoluistelukoulu on suunnattu kaikille taitoluistelusta kiinnostuneille tytöille ja pojille, niin aloittelijoille kuin jo lajin parissa mukana oleville. Tavoitteena on taitoluistelun lajitaitojen kehittäminen monipuolisten harjoitteiden, pelien ja leikkien avulla

Lattarijumppa (raskas)
Mukaansa tempaava jumppatunti, jota tukevat vauhdikkaat lattarirytmit. Tunti kehittää kestävyyttä, lihaskuntoa sekä kehonhallintaa. Lattaritunnilla nautitaan musiikista ja pidetään hauskaa yhdessä muun ryhmän kanssa.

LIVstartti (helppo/kevyt)
Kevyttä jumppaa liikuntaa aloitteleville. Tunti sisältää helppoa askellusta, lihaskunto-osuuden ja loppuvenyttelyn. Tunnilla voidaan käyttää välineitä.

LIVvenyttely (helppo/kevyt)
Lyhyen ja helpon alkulämmittelyn jälkeen monipuolista venyttelyä ja liikkuvuusharjoittelua koko keholle. Alkulämmittely ei sisällä askelsarjoja. Tunti voi sisältää myös rentoutusosuuden.

LIVcircuit (keskiraskas)
Monipuolinen hapenottokykyä ja lihaskuntoa kehittävä tunti. Tunnilla tehdään lihaskuntoliikkeitä koko vartalolle siirtyen harjoituspisteestä toiseen. Tunti sisältää lyhyen alkulämmittelyn ja loppuvenyttelyn. Tunnilla käytetään välineitä.

LIVcore (keskiraskas)
Tehotreeni koko keskivartalolle. Tunti sisältää lyhyen alkulämmittelyn, lihaskunto-osuuden sekä loppuvenyttelyn. Tunnilla harjoitetaan monipuolisesti keskivartalon lihaksia ja vartalonhallintaa. Tunneilla käytetään apuvälineitä mahdollisuuksien mukaan.

LIVvoima (keskiraskas)
Lihasvoimaa kehittävä tunti, jolla helpon ja lyhyen alkulämmittelyn jälkeen tehdään monipuolisesti lihaskunto- ja voimaliikkeitä koko vartalolle. Tunti sisältää loppuvenyttelyn. Tunnilla voidaan käyttää välineitä, kuten voimatankoa, käsipainoja, kuminauhaa tai step-lautaa.

LIVstep (raskas)
Koordinaatiota ja hapenottokykyä harjoittava tunti, joka sisältää helppoa askellusta step-laudan päälle, lihaskunto-osuuden ja loppuvenyttelyn. Lihaskuntoliikkeissä voidaan käyttää apuna esim. käsipainoja tai step-lautaa.

LIVsyke (raskas)
Hapenottokykyä kehittävä tunti, joka sisältää tehokasta askellusta ja lihaskuntoharjoittelua sekä loppuvenyttelyn. Suurin osa tunnista koostuu sykettä nostavasta harjoittelusta. Lihaskunto-osuudessa keskitytään lähinnä keskivartalon ja alaraajojen harjoittamiseen. Tunnilla voidaan käyttää välineitä.

Mammatreeni
Monipuolista perusjumppaa pienten lasten vanhemmille (äiti/isä). Tunti sisältää tehok-kaan lämmittelyn, lihaskunto-osuuden ja venyttelyn. 0-3 -vuotiaat lapset voi ottaa mukaan tunnille.

Moto - jumppa
Jumppa on suunnattu lapsille, joiden motoristen taitojen oppiminen on vaikeutunut esim. motorisesti kömpelöille, lievästi liikuntarajoitteisille tai ylipainoisille lapsille. Tavoitteena on motoristen taitojen kuten tasapainon, koordinaation ja kehonhallinnan ja -tuntemuksen sekä ryhmätoiminnan kehittäminen erilaisten leikkien, pelien ja liikuntaharjoitteiden avulla. Lapsella tulee olla valmiudet ryhmämuotoiseen toimintaan.

Nuorisobic
Yli 12 -vuotiaille nuorille suunnattu tehokas peruskuntoa kohottava tunti, jossa jokaisella on mahdollisuus kunnon ja motoriikan yksilölliseen kehittämiseen. Tunnilla harjoitellaan askelsarjoja, tehdään lyhyitä lihaskunto-osuuksia ja lopuksi venytellään.

Ohjattu kuntosaliharjoittelu
Turvallinen tapa harrastaa kuntosaliharjoittelua ohjaajan opastamana. Tunnin alussa on yhteinen lämmittely ja lopussa yhteinen loppuvenyttely.

Perheliikunta
2-3 -vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmalleen tarkoitettu  yhteinen ohjattu liikuntatunti. Tunti koostuu liikunnallisista harjoitteista, peleistä  ja  leikeistä.

Rentoutus (helppo/kevyt)
Tunnilla irrottaudutaan kiireestä ja jännityksestä, rauhoitetaan keho ja mieli ja ladataan voimavaroja.

Senioribic (raskas)
Reipasta ja sykettä nostavaa jumppaa senioreille. Tunti sisältää alkulämmittelyn jälkeen askelsarjoja, tehokkaan lihaskunto-osuuden ja tunnin lopuksi palauttavan venyttelyn.

Senioritanssi (helppo/kevyt)
Ikääntyneille kehitetty iloinen ja rento tanssimuoto, jonka askeleet soveltuvat vanhemmille ihmisille. Senioritanssit perustuvat eurooppalaisiin kansantansseihin ja musiikkina käytetään suosikki-iskelmiä vuosien varrelta. Tunneilla tanssitaan pari-, piiri- ja yksintansseja, joten paikalle voi tulla ilman paria.

Säestetty jumppa (helppo/kevyt tai keskiraskas)
Pianosäestettyä monipuolista jumppaa, jossa nautitaan elävästä musiikista. Tunti sisältää alkulämmittelyn, lihaskunto-osuuden ja venyttelyn.

Tasapaino- ja voimaharjoittelu (helppo/kevyt)
Ryhmässä harjoitellaan taitoja, joita tarvitaan hyvään tasapainoon ja liikkumisen varmuuteen. Ryhmä on tarkoitettu henkilöille, joilla on erityisesti haasteita tasapainon säilyttämisessä tai liikkumisen apuväline (keppi tai rollaattori) käytössä. Toimintaan voi osallistua myös oman henkilökohtaisen avustajan kanssa. Harjoittelussa käytetään paljon erilaisia välineitä.

Temppujumppa 2 - 3v (aikuinen ja lapsi)
Liikuntaleikkejä sekä monipuolista temppuliikuntaa lapsille. Vanhempi on mukana tunnilla avustamassa lastaan.

Temppujumppa 2 - 3v
Liikuntaleikkejä sekä monipuolista temppuliikuntaa lapsille

Temppujumppa 3 - 4v
Liikuntaleikkejä sekä monipuolista temppuliikuntaa lapsille

Tuolijumppa (helppo/kevyt)
Ryhmässä jumpataan monipuolisesti tuolilla istuen. Ryhmä on suunnattu henkilöille, joilla toimintakyky on selvästi rajoittunut. Tunnin aikana harjoitetaan mm. kestävyyttä, lihaskuntoa sekä tasapainoa. Tarvittaessa oma avustaja voi olla mukana harjoittelussa.

Venyttely (helppo/kevyt)
Rentouttava lihashuoltotunti, jossa kevyen alkulämmittelyn jälkeen venytellään monipuolisesti koko kehon lihasryhmät läpi. Tunnin tavoitteena on vähentää lihaskireyksiä, parantaa nivelliikkuvuutta ja rentouttaa kehoa.

Äijäjumppa
Miehille tarkoitettu tunti, joka kehittää monipuolisesti lihaskuntoa. Tunti sisältää helpon alkulämmittelyn, lihaskunto-osuuden ja loppuvenyttelyn. Tunti sopii kaiken ikäisille miehille.
 


VESIJUMPAT

Syvän veden vesijumppa
Syvänveden jumpissa jalat eivät yllä pohjaan ja apuna käytetään vesijuoksuvyötä. Syvänveden jumppa on erinomainen koko vartalon hallintaa kehittävä ja syviä lihaksia vahvistava tunti.

Vesijumppa
Monipuolista ja tehokasta vesiliikuntaa, missä harjoitetaan veden vastuksen ja välineiden avulla lihaskuntoa, tasapainoa, kestävyyttä ja liikkuvuutta. Harjoittelu tapahtuu matalassa altaassa, jossa jalat yltävät pohjaan.

Vesijumppa XXL-ryhmä
Ryhmä on suunnattu ylipainoisille (BMI 30 tai yli) liikuntaa aloitteleville aikuisille.


AIKUISTEN UIMAKOULUT

Alkeet

Kurssi on tarkoitettu uimataidottomille aikuisille. Kurssilla harjoitellaan veteen totuttautumista, kellumista, liukumista ja uintia vatsallaan ja selällään. Tavoitteena on, että uimakoululainen saavuttaa uimataidon.

Jatko
Uimakoulu on tarkoitettu aikuisille, jotka osaavat uida yhtäjaksoisesti noin 10 metriä. Kurssilla vahvistetaan uintitekniikoita ja parannetaan uintikestävyyttä.

Tekniikka 1
Uimakoulu on tarkoitettu aikuisille, jotka osaavat uida yhtäjaksoisesti 25 metriä. Kurssilla harjoitellaan eri uintilajien tekniikoita (selkä, vapaa- ja rintauinti), ja parannetaan uintikestävyyttä. Tavoitteena on, että uimari saavuttaa monipuolisen uimataidon ja hallitsee eri uintitekniikoita.

Tekniikka 2
Uimakoulu on tarkoitettu aikuisille, jotka pystyvät uimaan yhtäjaksoisesti 200 metriä. Kurssilla harjoitellaan eri uintilajien tekniikoita (selkä, vapaa- ja rintauinti), uintikäännöksiä, ja hyppyjä. Tavoitteena on, että uimari saavuttaa monipuolisen uimataidon sekä innostuu uinnista terveyttä edistävänä kuntoilumuotona.


LASTEN UIMAKOULUT

Alkeet: 30 – 45 min

Uimakoulu on tarkoitettu viidestä ikävuodesta alkaen porrastetusti uimataidottomille lapsille. Kurssilla harjoitellaan veteen totuttautumista, kastautumista, kellumista, liukumista ja uinnin alkeita. Tavoitteena on uinnin alkeiden oppiminen ja vedestä nauttiminen.

Alkeisjatko: 30 min
Uimakoulu on tarkoitettu 5-6-vuotiaille uimataidottomille lapsille, jotka osaavat sukeltaa, niin että jalat ja kädet irtoavat pohjasta, mutta eivät uida. Kurssilla harjoitellaan kellumista, liukumista ja mm. myyräuintia ja alkeisselkäuintia. Tavoitteena on uimaan oppiminen sekä vedestä nauttiminen.

Jatko: 45 min
Uimakoulu on tarkoitettu yli 6-vuotiaille lapsille, jotka osaavat uida vähintään 10 metriä. Kurssilla vahvistetaan myyrä- ja selkäuintitaitoa, harjoitellaan rintauinnin eri osa-alueita, kokonaisuintimatkaa sekä hyppyjä ja sukelluksia. Opetus tapahtuu pääsääntöisesti isossa altaassa.

Tekniikka 1: 45 min
Uimakoulu on tarkoitettu lapsille, jotka osaavat uida yhtäjaksoisesti 25 metriä vatsallaan ja selällään. Kurssilla harjoitellaan eri uintilajien tekniikoiden osa-alueita (selkä-, vapaa-, ja rintauinti), hyppyjä, vesipelastuksen alkeita ja uintikestävyyttä. Tavoitteena on, että uimakoululainen saavuttaa monipuolisen uimataidon.

Tekniikka 2: 45 min
Uimakoulu on tarkoitettu lapsille, jotka osaavat uida yhtäjaksoisesti 100 metriä vatsallaan ja selällään. Kurssilla harjoitellaan eri uintilajien tekniikoita (selkä-, vapaa-, ja rintauinti), uintikäännöksiä, hyppyjä ja vesipelastusta. Ryhmästä riippuen voidaan harjoitella myös perhosuinnin alkeita. Tavoitteena on, että uimakoululainen saavuttaa monipuolisen uimataidon.

Vesiseikkailu
Vesiseikkailu on monipuolinen, hauska ja tehokas tapa tutustua vedessä liikkumiseen. Vesiseikkailutunti koostuu erilaisista tehtävistä, tekniikkaradoista, hengenpelastukseen ja taitouintiin liittyvistä harjoituksista. Tavoitteena vesiseikkailussa on uimataitojen parantaminen ja vesielementtiin tutustuminen ryhmätoiminnan keinoin.  


Erityislasten uimakoulu alkeet
Lapsille, joilla ei ole edellytyksiä osallistua lasten yleisiin uimakouluihin kuten esim. liikuntarajoitteiset, kehitysvammaiset, dysfaattiset tai muuten erityistä tukea tarvitsevat lapset. Kurssilla opetellaan uinnin perusasioita. Tavoitteena on uinnin alkeet tai uimaan oppiminen. Opetusta annetaan yksilöllisesti jokaisen lapsen taitotason mukaan. Avustaja voi olla mukana altaassa.

Erityislasten uimakoulu jatko
Lapsille, joilla ei ole edellytyksiä osallistua lasten yleisiin uimakouluihin kuten esim. liikuntarajoitteiset, kehitysvammaiset, dysfaattiset tai muuten erityistä tukea tarvitsevat lapset. Edellytetään 10m uimataitoa. Uimakoulussa vahvistetaan myyrä- ja selkäuintitaitoa, harjoitellaan rintauinnin eri osa-alueita, kokonaisuintimatkaa sekä hyppyjä ja sukelluksia. Opetusta annetaan yksilöllisesti jokaisen lapsen taitotason mukaan. Avustaja voi olla mukana altaassa.
 


16.12.2013
 
   
Sivun ylläpito: Liikuntavirasto | Palaute sivusta | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Liikuntavirasto