Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |   In English   |  
 
Hae sivuiltamme:

Sivukartta
Hae palveluja
Hae puhelinnumeroita
22.09.2014
 Rakennusvirasto - kello
Kiinteistövirasto > Kaupunkimittausosasto > Kiinteistörekisteri >
 Kiinteistörekisteri
Kuuntele

Kiinteistörekisteri sisältää lain mukaiset tiedot kiinteistöistä ja niistä luovutetuista määräaloista. Kiinteistörekisteristä selviävät kiinteistön perustiedot, kuten pinta-ala, muodostumistiedot, osuudet yhteisiin alueisiin sekä kiinteistöön kohdistuvat rasitteet ja oikeudet.

Kiinteistörekisteri on julkinen ja osa valtakunnallista kiinteistötietojärjestelmää. Kaupunkimittausosastolla ylläpidetään Helsingin asemakaavoitetun alueen kiinteistörekisteriä. Asemakaavoittamattoman alueen kiinteistörekisteriä ylläpitää Etelä-Suomen maanmittaustoimisto.

Kiinteistörekisteriin liittyy kiinteistörekisterikartta. Kartasta ilmenevät voimassa olevien kiinteistöjen rajat ja rekisteritunnus, määräalatunnus sekä rekisteriin merkityt käyttöoikeudet ja -rajoitukset.

Lisätietoja:
puh.(09) 310 31931


Kuntarekisteri

Kaupunkimittausosaston ylläpitämä Helsingin kaupungin kuntarekisteri sisältää tietoja Helsingin kaupungin alueen kiinteistöistä, määräaloista ja vuokra-alueista. Kuntarekisterin suunnitelmaosasta saa tietoja Helsingin alueen asemakaavoista, rakennuskielloista, voimassa olevan asemakaavan mukaisista kaavamääräyksistä ja rakennusoikeudesta sekä osoitteista.

Lisätietoja kiinteistöistä:
puh.(09) 310 31931

Lisätietoja suunnitelmarekisteristä:
Timo Myyryläinen
puh.(09) 310 31969


Rakennuspaikan naapurien omistajaselvitykset

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten suunnitelmien valmistelussa ja erilaisten lupien (esim. rakennuslupa) myöntämisen yhteydessä joudutaan selvittämään hankkeen osalliset tai lupakohteen naapurit. Kaupunkimittausosastolta voi tilata maksullisen omistajaselvityksen rakennuspaikan naapureista.

Lisätietoja:
puh.(09) 310 31931

02.09.2014

 
 
   
Sivun ylläpito: Kiinteistövirasto | Palaute | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Kiintestövirasto