Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
  |     Suomeksi   |   In English   |  
 
Sök på www.hel.fi:
 

Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
Kulturcentral >  För media > 
 För media
Lyssna

Bästa redaktör

Kulturcentralen har en elektronisk materialdatabas. Lösenordet får du av kulturcentralens information per e-post eller per telefon. Material får fritt användas av medierna när det gäller redaktionellt material som rör kulturcentralens evenemang.

Tilläggsinformation: 
tf. kommunkationsplanerare Heidi Blomqvist, tfn: (09) 310 37007
e-post: kulttuuri.viestinta(at)hel.fi

Kulturhusens information:

Annegårdens information och marknadsföring
Informatör Leila Heimonen
tfn: (09) 310 37180
e-post: leila.heimonen(at)hel.fi

Caisas information och marknadsföring
Informatör Johanna Kumpulainen
tfn: (09) 310 37510, gsm 050 4618 209
e-post: johanna.kumpulainen(at)hel.fi eller caisa.tiedotus(at)hel.fi

Gamlasgårdens information och marknadsföring
Informatör Anne Euramaa
tfn: (09) 310 32411, gsm 040 3341 080
e-post: anne.euramaa(at)hel.fi

Malms kulturhusets information och marknadsföring
I
nformatör Irene Salama
tfn: (09) 310 80825
e-post: irene.salama(at)hel.fi

Savoy-teaterns information och marknadsföring
Informatör Anne Malmström
tfn: (09) 310 36563, gsm 040 3341 089
e-post: anne.malmstrom(at)hel.fi

Stoas information och marknadsföring
informatör Marjo Haatainen
tfn: (09) 310 88403, gsm 050 3828 150
e-post: marjo.haatainen(at)hel.fi

Nordhusets information och marknadsföring
informatör Kati Hurme
tfn: (09) 310 88802, gsm 040 1924 579
e-post: kati.hurme(at)hel.fi

19.03.2015

   
   
| Om webbplatsen | Underhåll: Kulturcentral | Respons ang. sidan |

Helsingfors stad - Kulturcentral