Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
  |     Suomeksi   |   In English   |  
 
Sök på www.hel.fi:
 

Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
Kulturcentral >  Beslutsfattande > 
 Beslutsfattande
Lyssna

Kultur- och biblioteksnämnden

Kulturcentralens och Helsingfors stadsbiblioteks verksamhet styrs av Kultur- och biblioteksnämnden. Nämnden besluter om understöd och stipendier, står för de kulturpolitiska linjedragningarna och delar bl.a. årligen ut Helsingfors stads kulturpris.

Nämndens medlemmar tillsätts av stadsfullmäktige.

Kultur- och biblioteksnämnden hör till ansvarsområdet för biträdande stadsdirektören för bildnings – och personalärenden

Föredragande för ärenden som gäller kulturcentralen är kulturdirektör Stuba Nikula. Om Nikula är förhindrad fungerar avdelningschef Veikko Kunnas eller avdelningschef Paiju Tyrväinen som föredragande. För ärenden som gäller stadsbiblioteket är biblioteksdirektör Tuula Haavisto föredragande eller när hon är förhindrad, den äldsta i tjänst varande biträdande biblioteksdirektören.

Kultur-och biblioteksnämndens protokoll och kulturdirektörens beslutsförteckning är till påseende på kulturcentralens byrå, Kalevagatan 6, 5 vån, onsdagar kl. 9-11 följande vecka efter mötesdagen.

Föredragningslistor och beslut (på finska) 


18.03.2014
   
   
| Om webbplatsen | Underhåll: Kulturcentral | Respons ang. sidan |

Helsingfors stad - Kulturcentral