Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
  |     På svenska   |   In English   |  
 
Kulttuurikeskus >  Päätöksenteko > 
Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan päätösasiakirjat

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta
04 / 17.04.2012

Tulostusversio (pdf)

Sisältö:

PUHEENJOHTAJA
1Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)
2Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)
VERKKOKIRJASTO- JA HALLINTOPALVELUT
1Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)
SISÄLTÖPALVELUT
1Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen nettipalvelupisteiden saamisesta vanhusten palvelukeskuksiin (pdf) (html)
Liite 1HEL 2012-002563 Anttila Maija valtuustoaloite Kvsto 15.2.2012 asia 34
YHTEISPALVELUT
1Ilmoitusasiat (pdf) (html)
2Vuoden 2013 talousarvioehdotuksen raami ja sen laatimisohjeet ja ehdotus käsittelyaikatauluksi (pdf) (html)
Liite 1Vuoden 2013 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2013-2015 laatimisohjeet
3Vuoden 2012 talousarvion toteutumista koskeva 1. ennuste (pdf) (html)
Liite 1Talousarvion seurantaraportti 31.3.2012
Liite 2Talousarvion toteutumisennuste 31.3.2012
4Elis-järjestelmän päivitys (pdf) (html)
5Kulttuurikeskuksen eräiden virkojen muuttaminen toimiksi (pdf) (html)
6Annantalon johtajan eroilmoitus ja siitä johtuvat toimenpiteet (pdf) (html)
7Caisan johtajan tehtävän täyttäminen (pdf) (html)
KULTTUURIPALVELUT
1Pitäjämäen musiikkiopiston taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaisen opetussuunnitelman vahvistaminen (pdf) (html)
Liite 1Pitäjänmäen musiikkiopiston opetussuunnitelma
KULTTUURIPOLITIIKKA
1Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto valtuustoaloitteesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän perustamiseksi (pdf) (html)
Liite 1HEL 2012-002566 Muurinen Seija valtuustoaloite Kvsto 15.2.2012 asia 35
Päätöshistoria (pdf) (html)
2Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto globaalin vastuun strategiasta ja sen taustamuistiosta (pdf) (html)
Liite 1Globaalin vastuun strategia taustamuistio
Liite 2Globaalin vastuun strategia ehdotus
Päätöshistoria (pdf) (html)
3Fordin talo kulttuurille -ideasuunnitelma ja Tanssin talo -hanke (pdf) (html)
Liite 1Fordin talon kulttuurikäyttöselvitys, Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli, 20.12.2011
4Kohdeavustusten myöntäminen, 4. jako (pdf) (html)
Liite 1Kohdeavustukset, 4. jako, liite
5Avustusten myöntäminen kansainvälisiin hankkeisiin, 4. jako (pdf) (html)
6Kehittämissopimukset ja yhteistyöhankkeet (pdf) (html)
7UMO-säätiön lisämääräraha-anomus (pdf) (html)
8Vuonna 2011 myönnetyt maksamatta jääneet avustukset (pdf) (html)
9La Nieve Fresca -työryhmän oikaisuvaatimus (pdf) (html)
Päätöshistoria (pdf) (html)
10Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry:n oikaisuvaatimus (pdf) (html)
Päätöshistoria (pdf) (html)
11Walhalla ry:n oikaisuvaatimus (pdf) (html)
Päätöshistoria (pdf) (html)
12Skidit ry:n oikaisuvaatimus (pdf) (html)
13Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan matka Färsaarille 22.-25.5.2012 (pdf) (html)
Liite 1Program, Nordisk hovedstadssamarbejde, Tórshavn 22. - 25. maj 2012
14Muut mahdolliset asiat (pdf) (html)
Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )

   
   
| Tietoa sivustosta | Sivun ylläpito: Kulttuurikeskus | Palaute sivusta |

Helsingin kaupunki - Kulttuurikeskus