Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
  |     På svenska   |   In English   |  
 
Kulttuurikeskus >  Päätöksenteko > 
Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan päätösasiakirjat

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta
03 / 13.03.2012

Tulostusversio (pdf)

Sisältö:

§ 33      Puheenjohtaja/1Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)
§ 34      Puheenjohtaja/2Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)
§ 35      Verkkokirjasto- ja hallintopalvelut/1Ilmoitusasiat (pdf) (html)
§ 36      Verkkokirjasto- ja hallintopalvelut/2Kaupunginkirjaston vuoden 2012 tulosbudjetti (pdf) (html)
Liite 1Tulosbudjetti 2012.pdf
§ 37      Verkkokirjasto- ja hallintopalvelut/3Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan ehdotus kirjastotoimen talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaksi 2013 – 2017 (pdf) (html)
Liite 12.TAE 2013-17_talonrakennushankkeet (versio 20.2.2012)_Kir
Liite 23.TAE 2013-17_vuokra- ja osakehankkeet (versio 20.2.2012)_Kir
Liite 3Kirjastotoimen ehdotukset talonrakennusohjelmaan 2013-2017_Kir.pdf
§ 38      Verkkokirjasto- ja hallintopalvelut/4Kaupunginkirjaston toimintakertomus 2011 (pdf) (html)
Liite 1Toimintakertomus 2011.pdf
§ 39      Kulttuuripalvelut/1Helsingin kulttuurikeskuksen kausiesitteiden painatusten hankinta (pdf) (html)
Liite 1HILMA_Hankintailmoitus_H097-11-1.pdf
Liite 2H097-11 tp.pdf
Liite 3H097-11 liite 1 kuvaus ja hintalomake.pdf
Liite 4H097-11 liite 1 osa 2 laajuusarvio.pdf
Liite 5Avauspöytäkirja.pdf
§ 40      Yhteispalvelut/1Kulttuurikeskuksen toimintakertomus 2011 (pdf) (html)
Liite 1Kulttuurikeskuksen toimintakertomus 2011
§ 41      Yhteispalvelut/2Kulttuurikeskuksen liittyminen hankintakeskuksen Microsoft-lisenssien yhteishankintapäätökseen (pdf) (html)
Liite 1Microsoft EA ja SA, H022-12
§ 42      Yhteispalvelut/3Oikaisuvaatimus koskien kulttuurikeskuksen virkasuhteen irtisanomista (pdf) (html)
Liite 1Taksin käyttö virka- tai työtehtävissä
Päätöshistoria (pdf) (html)
§ 43      Yhteispalvelut/4Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto liikuntatoimen kokonaisselvityksen loppuraportista (pdf) (html)
Liite 1Helsingin_liikuntatoimen_kokonaisselvitys
Päätöshistoria (pdf) (html)
§ 44      Kulttuuripolitiikka/1Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto valtuustoaloitteesta Sibelius-konserttien järjestämiseksi kesällä Sibelius-monumentilla (pdf) (html)
Liite 1Romakkaniemi Juho valtuustoaloite 30.11.2011 asia 21
§ 45      Kulttuuripolitiikka/2Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto valtuustoaloitteesta Pukinmäen Taidetalon toiminta-avustuksen korottamiseksti (pdf) (html)
Liite 1Koskinen Kauko valtuustoaloite Kvsto 16.11.2011 asia 20
§ 46      Kulttuuripolitiikka/3Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto toivomusponnesta kulttuurilaitosten ja -toimijoiden mahdollisuudesta tarjota vapaalippuja esim. joululahjoina toimeentuloasiakkaille, syrjäytymisvaarassa eläville ym. (pdf) (html)
Liite 1Saarnio toivomusponsi 10, Kvsto 14.12.2011, asia 3
§ 47      Kulttuuripolitiikka/4Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto toivomusponnesta, jossa kehotetaan selvittämään mahdollisuus valmistella yhdistelmälippujen käyttöönottoa (pdf) (html)
Liite 1Ojalan toivomusponsi 6, Kvsto 14.12.2011 asia 3
§ 48      Kulttuuripolitiikka/5Kohdeavustusten myöntäminen, 3. jako (pdf) (html)
Liite 1Kohdeavustukset, 3. jako, liite
§ 49      Kulttuuripolitiikka/6Avustusten myöntäminen kansainvälisiin hankkeisiin, 3. jako (pdf) (html)
§ 50      Kulttuuripolitiikka/7Kehittämissopimukset ja yhteistyöhankkeet (pdf) (html)
Päätöshistoria (pdf) (html)
§ 51      Kulttuuripolitiikka/8Snack & Pack - kokeellinen katukeittiö -hankkeen oikaisuvaatimus (pdf) (html)
Päätöshistoria (pdf) (html)
§ 52      Kulttuuripolitiikka/9Muut mahdolliset asiat (pdf) (html)
Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )

   
   
| Tietoa sivustosta | Sivun ylläpito: Kulttuurikeskus | Palaute sivusta |

Helsingin kaupunki - Kulttuurikeskus