Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
Kaupunkisuunnitteluviraston otsikkokuva
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
02.09.2014
Stadsplaneringskontor >  Övrig planering > 
 Övrig planering
Lyssna

Ett väsentligt inslag i Helsingfors stadsplanering är även de specialiserade planeringsenheter som utreder förutsättningarna för planering och genomförande samt planerar t.ex. stadens namnskick och skyddet av den bebyggda miljön.

Den teknisk-ekonomiska byrån undersöker bl.a. markbeskaffenhet, luftföroreningar, grundvattennivåer och bullervolymer.

Miljöbyrån svarar för landskapet, kulturmiljön, naturen och rekreationsområdena.

Utredningsbyrån utreder stadsrummets diversifiering samt funktionsmässiga och sociala frågor, t.ex. olika funktioners regionalitet och stadens framtida utvecklingsvisioner.

Stadens gator och parker får namn i detaljplanerna. Namnkommittén samarbetar med planerarna.


20.04.2012

 
   
Underhåll: Stadsplaneringskontoret | Respons | | Sidans topp |

Helsinfors stad - Stadsplaneringskontoret