Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
Kaupunkisuunnitteluviraston otsikkokuva
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
30.08.2014
Stadsplaneringskontor >  Verkets service > 
 Kontaktuppgifter
Lyssna

Stadsplaneringskontoret 
PB 2100, 00099 HELSINGFORS STAD
Folkskolegatan 3, Helsingfors 10
Växel: (09) 310 1673, Fax: (09) 310 37409
e-post: kaupunkisuunnittelu(a)hel.fi (inofficiell respons osv.)
Verkets öppettider må–fre kl. 8.15–16.00

Registrator 
– officiella ärenden, t.ex. initiativ, ansökningar, åsikter, beslut.
Helsingfors stads registratorskontor
Stadsplaneringskontoret
PB 10, 00099 HELSINGFORS STAD
Stadshuset, Norra esplanaden 11–13, Helsingfors 17
tfn (09) 310 13701, fax (09) 655 783
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Se öppettider

Info- och utställningslokal Plattformen
PB 2103, HELSINGFORS STAD
Narinken 2, gamla busstationen i Kampen
tfn (09) 310 37390
laituri(a)hel.fi
laituri.hel.fi
öppettider må-fre 10-19, lö 12-16 
fritt inträde

Områdesplanerare
Besökstid skall helst bokas i förväg
växel (09) 310 1673, se områdesplanerare

Växelverkansplanerare
Juha-Pekka Turunen, p. (09) 310 37403
Maija Mattila, p. (09) 310 37435
Tiina Antila-Lehtonen, p. (09) 310 37436
deltagande och bedömning, växelverkan, invånarevenemang

Kommunikationen
Heikki Mäntymäki, kommunikationschef, p. (09) 310 37368
Marja Lintula, informatör, tfn (09) 310 37462
Mikko Uro, informatör, tfn (09) 310 37394

Biblioteks- och informationstjänst
Leena Kärkkäinen, informatiker, tfn (09) 310 37401
betjänar utomstående enligt överenskommelse

Felanmälningar för trafikljus
(Huvudstadsregionens trafikstyrningscentral)
tfn (09) 310 37555 

E-post
Anställda: fornamn.efternamn(a)hel.fi

Planer under beredning
Se Planerna på kartan (på finska)

Telefonnumren till de anställda:
numerot.hel.fi


04.08.2014

 
   
Underhåll: Stadsplaneringskontoret | Respons | | Sidans topp |

Helsinfors stad - Stadsplaneringskontoret