Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
Kaupunkisuunnitteluviraston otsikkokuva
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
02.09.2014
Stadsplaneringskontor >  Vanliga frågor > 
 Vanliga frågor
Lyssna

Hur ska jag ansöka om detaljplaneändring?
Ansökan om planändring kan göras på ett formulär eller i ett fritt formulerat brev. Anvisningar och ändringssökningsblankett finss på sidan Ansökan om detaljplaneändring.

Hur mycket kostar det att ändra detaljplanen?
Gällande taxa finns på sidan Serviceprislista.

Hur kan jag påverka planläggningen av mitt bostadsområde?
Planeraren för ditt område på stadsplaneringskontoret ger upplysningar om kommande ändringar. Om viktiga pågående planprojekt ges information i planläggningsöversikten som årligen delas ut till alla hushåll. Följ lokaltidningarna där vi annonserar om projekt inom ditt område, om framläggning av planer till påseende och om boendeträffar. Härvid kan du påverka lösningen genom att meddela planeraren om din åsikt. Läs mer: planeringsprocess och påverkan.

Vem planerar mitt bostadsområde?
Kontaktuppgifterna till planerarna för alla områdena i Helsingfors finns på stadsplaneringskontorets webbplats under rubriken Planerare områdesvis eller per telefon i vår planrådgivning, tfn (09) 310 37387.

Hur kan jag få en kopia av planen för område X?
Enklast beställer du den på vårt kontaktformulär eller per telefon från vår planrådgivning, tfn (09) 310 37387. Kopior är avgiftsbelagda (se serviceprislista).

Hur stor är byggnadsrätten på tomt X?
Det får du veta genom att beställa en kopia av planen för området på vårt kontaktformulär eller från vår planrådgivning, tfn (09) 310 37387.

Hur mycket oanvänd byggrätt har vi på vår tomt?
Den använda byggrätten på en tomt framgår ur beviljade bygglov som torde finnas bland bostadsaktiebolagets handlingar. Också byggnadstillsynsverkets arkivtjänst kan utfärda kopior av gamla tillståndsbeslut.

Jag har hört att någon skall börja bygga på granntomten. Vem börjar bygga där och hurdan är tidsplanen?
Om byggandet har redan börjat eller börjar snart kan du få hjälp på byggnadstillsynsverkets kundservice. Också områdesplaneraren kan kanske hjälpa dig. Se även sidorna Nytt i Helsingfors.  

Får jag bygga ett staket på tomtgrändsen eller ett sophus på min tomt?
Ta kontakt med byggnadstillsynsverkets tillståndssekreterare.

Får jag fälla ett träd på min tomt?
Tillstånd ges av byggnadstillsynsverket, tfn (09) 310 2611.

Var får jag information om parkeringen i Helsingfors?
Information om parkeringen finns på byggnadskontorets webbplats.

Vem ger tillstånd för tillfällig avspärrning av en gata?
Tillstånd för tillfällig avspärrning av en gata och andra tillfälliga trafikarrangemang beviljas av byggnadskontoret.

Var kan jag anmäla trasiga trafikljus?
Anmälan om trasiga trafikljus lämnas till Huvudstadsregionens trafikstyrningscentral, tfn (09) 310 37555. Felmeddelanden tas emot dygnet runt.

Kan vi få ett fartgupp på vår gata?
Farthinder kan användas på gator där hastighetsbegränsningen är högst 40 km/h. Farthinder passar på grund av vibrationer orsakade av trafiken dåligt för områden med lerjord och på bussarnas rutter planeras de endast i undantagsfall. Eftersom antalet önskemål om farthinder som kommer in överskrider vår kapacitet att bygga dem, prioriterar vi sådana områden och gatuavsnitt där skolelevers rutter och livlig fordonstrafik korsar varandra. Initiativ om detta kan skickas till Helsingfors stads registratorskontor per post eller via e-post.

Hur stor är trafikvolymen på någon huvudgata, exempelvis Mannerheimvägen?
Se kartan over trafikvolymerna.

 


03.01.2013 
   
Underhåll: Stadsplaneringskontoret | Respons | | Sidans topp |

Helsinfors stad - Stadsplaneringskontoret