Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
Kaupunkisuunnitteluviraston otsikkokuva
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
03.09.2014
Stadsplaneringskontor >  Aktuella planer >  Projektområden > 
 Projektområden
Lyssna

I stadens centrala förändringsområden startas projekt. Det kan till exempel innebära att man planerar en ny stadsdel. Då det gäller stora projekt tar planering och byggande lång tid, upp till 10 - 20 år.

Planeringen av ett projektområde inleds med att man utarbetar en delgeneralplan för området. I denna översiktliga plan undersöker man hur funktioner som boende, arbete och rekreation skall placeras i området. Delgeneralplanen styr den mera detaljerade stadsplaneringen av området, som ofta sker delområdesvis. Planerare från olika sektorer, t.ex. stadsplanerare, trafikplanerare och landskapsplanerare, fungerar i nära samarbete i projekten. Planerarnas arbete koordineras av projektchefen.

Utöver projekten presenteras på dessa sidor också några andra planeringsobjekt som väckt allmänt intresse. På de sidor som behandlar projekten finns uppgifter bl.a. om planeringsprinciper och tidtabeller, samt kontaktinformation om planerarna.


20.04.2012

 
   
Underhåll: Stadsplaneringskontoret | Respons | | Sidans topp |

Helsinfors stad - Stadsplaneringskontoret