Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |   In English   |  
 
Pyöräilyä Helsingissä.
Hae sivuiltamme:

Sivukartta
Hae palveluja
Hae puhelinnumeroita
02.09.2014
Kaupunkisuunnitteluvirasto  >  Liikennesuunnittelu >  Pyöräily >  Suunnitteluperiaatteet > 
 Pyöräliikenteen suunnitteluperiaatteet
Kuuntele

Helsingin esikaupunkialueilla on varsin kattava pyörätieverkko, mutta kantakaupungissa pyörätieverkko on puutteellinen. Ahtaaseen kantakaupunkiin ei mahdu niin paljon pyöräteitä, että verkosta saataisiin riittävän kattava, joten pyöräilyä pitää ohjata myös kaduille. Katuympäristöä on kehitettävä niin, että pyöräily on sujuvaa, turvallista ja miellyttävää, kulkipa reitti sitten pyörätiellä tai ajoradalla. 

Se, tarvitaanko pyöräilijöille erillinen pyörätie tai pyöräkaista vai ohjataanko heidät autoliikenteen sekaan, riippuu pyörä- ja autoliikenteen määrästä sekä kadun nopeusrajoituksesta. Hiljaisilla katuosuuksilla, joilla on matala nopeusrajoitus, voivat pyöräilijät ajaa autojen seassa. Kaduilla, joilla on paljon liikennettä tai ajetaan lujaa, pyöräilylle tarvitaan omat väylänsä. Vaihtoehtoisesti voidaan laskea kadun nopeusrajoitusta pyöräilyolosuhteiden parantamiseksi.
 

Pyöräliikenteen ratkaisuja

Helsinki uusii parhaillaan pyöräliikennejärjestelyjen suunnitteluohjettaan. Ohjeen ensimmäinen osa hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa toukokuussa 2012. Ohjeen toinen osa valmistuu syksyllä 2013. Uuteen ohjeeseen sisältyy mm. seuraavia vanhoja ja uusia pyöräliikenteen ratkaisuja:

Pyörätie

Pyörätie on ajoradasta rakenteellisesti erotettu tien osa tai erillinen tie, joka on tarkoitettu vain pyöräliikenteelle. Pyörätie ehkäisee autojen ja pyöräilijöiden välisiä konflikteja suorilla osuuksilla, mutta on ongelmallinen risteyksissä. Pyörätie voi olla yksi- tai kaksisuuntainen. Yksisuuntainen pyörätie on kaksisuuntaista helpompi sovittaa kaupunkiympäristöön, ja se voidaan helposti tuoda ajoradalle pyöräkaistaksi esimerkiksi sujuvien ja turvallisten risteysratkaisujen mahdollistamiseksi.

Pyöräkaista

Pyöräkaista on tiemerkinnöin osoitettu ajoradan osa, joka on tarkoitettu pyörä- ja mopoliikenteelle. Pyöräkaista on aina yksisuuntainen ja sillä noudatetaan muun ajoneuvoliikenteen ajo-suuntaa. Pyöräkaista mahdollistaa risteyksissä sujuvan etenemisen ja auttaa autoilijoita havaitsemaan pyöräilijät, mikä parantaa liikenneturvallisuutta. Pyöräkaista sopii hyvin kaupunkiympäristöön, jossa muun ajoneuvoliikenteen nopeudet ovat alhaiset. Pyöräkaistaa ja yksisuuntaista pyörätietä voidaan helposti yhdistellä keskenään.

Pyörätasku

Pyörätasku on polkupyörien ryhmittymisalue liikennevalo-ohjatuissa risteyksessä. Pyöräilijöille varataan oma odotustila muun ajoneuvoliikenteen edestä. Pyörätaskun avulla pyöräilijä saa etulähtöaseman liikennevaloissa, ja valojen vaihtuessa vihreiksi liikkeellelähtö on turvallista ja miellyttävää.
Liikennevinkki: Pyörällä taskuun >>

Risteysjärjestelyt

Kaksisuuntaisten pyöräteiden on todettu olevan erityisen vaarallisia risteyksissä. Pääosa pyöräonnettomuuksista tapahtuu risteysalueella, ja osapuolina ovat useimmiten auto ja pyörä. Yksisuuntaiset pyörätiet ja -kaistat ovat kaksisuuntaisia pyöräteitä turvallisempia, koska pyöräilijä tulee risteykseen aina samasta suunnasta kuin muut ajoneuvot. Merkittävä etu saavutetaan myös sillä, että yksisuuntainen pyöräväylä voidaan risteyksissä ja suojateiden kohdilla pudottaa ajoradan tasolle, erilleen jalankulusta.

Pysäkkiratkaisut

Pyöräkaistalta pyöräliikenne voidaan varsin hyvin ohjata linja-autopysäkkien läpi, sillä pysäkeillä ei ole pysäköityjä autoja ja linja-autojakin on ainoastaan hetkittäin. Linja-auton ollessa pysäkillä pyöräilijä voi halutessaan ohittaa linja-auton ajoradan puolelta tai vaihtoehtoisesti jäädä linja-auton taakse odottamaan sen lähtöä pysäkiltä. Pysäkkiä lähestyvä pyöräilijä on linja-autoon nähden etuajo-oikeutettu. Linja-autolla on normaaliin tapaan etuajo-oikeus pysäkiltä lähdettäessä.

Ratkaisu on tilan käytön kannalta tehokas ja mahdollistaa pyöräilijän sujuvan etenemisen. Lisäksi ratkaisulla vältetään ikävät konfliktitilanteet linja-autoon nousevien ja sieltä poistuvien matkustajien ja pyöräilijöiden välillä.

Pyörätie voidaan suunnitella myös pysäkin taakse. Kaksisuuntainen pyörätie joudutaankin usein rakentamaan tällä tavoin. Pysäkin takaa kulkeva pyörätie vie kuitenkin huomattavasti enemmän tilaa kuin pysäkin läpi kulkeva pyöräkaista. Etenkin kantakaupungissa on harvoin tilaa tehdä pysäkin taakse riittävän leveää pyörätietä.


22.05.2013

 Lisätietoja

Pyöräliikenteen verkkotason suunnitteluperiaatteet (doc)

Pyöräliikenteen suunnitteluohje, osa 1 (pdf)

Kantakaupungin tavoiteverkko 2025 (pdf)

Pyöräliikenteen laatukäytävien eli Baanojen verkkosuunnitelma (pdf)

 

 
   
Sivun ylläpito: Kaupunkisuunnitteluvirasto | Palaute | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Kaupunkisuunnitteluvirasto