Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |   In English   |  
 
Pyöräilyä Helsingissä.
Hae sivuiltamme:

Sivukartta
Hae palveluja
Hae puhelinnumeroita
22.08.2014
Kaupunkisuunnitteluvirasto  >  Liikennesuunnittelu >  Pyöräily >  Pyöräilyn edistäminen > 
 Pyöräilyn edistäminen
Kuuntele

Helsingin tavoitteena on nostaa pyörämatkojen osuus 15 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2010 pyörällä taittui yhdeksän prosenttia Helsingissä tehtävistä matkoista. Pyöräilyn lisäämisellä tavoitellaan viihtyisää ja elinvoimaista kaupunkia. Kun Helsingin väkiluku kasvaa, pitää kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen suosiota lisätä, jotta kaupungin liikenne säilyy toimivana.

Keinoja pyöräliikenteen lisäämiseen on listattu pyöräilyn edistämisohjelmassa, jonka kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi keväällä 2013. Ohjelmassa esitetyt toimet tähtäävät pyöräilyn houkuttelevuuden parantamiseen jokapäiväisillä matkoilla. Houkuttelevuus edellyttää, että pyörällä pääsee perille sujuvasti ja turvallisesti.

Ehdotetut toimenpiteet painottuvat voimakkaasti pyöräilyväylien kehittämiseen. Suurimmat ongelmat Helsingin pyöräliikenneverkossa ovat kantakaupungissa: pyöräteitä on harvassa ja reitit ovat katkonaisia. Uusia kaksisuuntaisia pyöräteitä keskustaan ei juuri mahdu, joten kantakaupunkiin suunnitellaan lisää yksisuuntaisia pyöräteitä ja -kaistoja.

Baanoja työmatkaliikenteelle

Työmatkaliikennettä varten esitetään uusien baanojen, laadukkaiden pyöräteiden, rakentamista. Baanat yhdistävät seudun suurimmat asuinalueet suuriin työpaikkakeskittymiin ja mahdollistavat nopean, suoran ja tasavauhtisen pyöräliikenteen. Baanaverkko koostuu sekä uusista osuuksista että parannettavista nykyisistä pyöräteistä. Baanoilla pyöräilyn ja jalankulun erotteluun kiinnitetään erityistä huomiota.

Pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden erottelemiseen kiinnitetään huomiota myös muilla reiteillä, sillä lisääntyvä pyöräily ei saa aiheuttaa turvattomuutta jalankulkijoille. Turvallisuuden parantamiseksi esitetään myös risteysjärjestelyiden kohentamista.

Ympärivuotisen pyöräilyn lisäämiseksi pyöräväylien talvihoitoon esitetään parannuksia. Tämä edellyttää mm. menetelmien ja hoitoluokitusten kehittämistä sekä pyöräteille sopivaa kalustoa.

Ohjelmassa ehdotetaan lisäksi mm. pyöräpysäköinnin lisäämistä, pyöräväylien valaistuksen ja opastuksen parantamista, kaupunkipyörien käyttöönottoa sekä pyöräilyn markkinoinnin kehittämistä.

Rahoitukseen esitetään korotusta

Pyöräilyn rahoitustasoa esitetään nostettavaksi nykyisestä 5–7 miljoonasta eurosta 20 miljoonaan euroon vuodessa. Kahdenkymmenen miljoonan vuosittaisilla investoinneilla kantakaupungin pyörätieverkko valmistuisi vuonna 2018 ja uudet laatukäytävät valmistuisivat lähes kokonaan vuoteen 2025 mennessä. Kantakaupungin pyöräteiden ja baanojen tarkemmassa jatkosuunnittelussa joudutaan rahan ohella puntaroimaan myös monia muita kysymyksiä, kuten rajallisen katutilan käyttöä pyöräilyn ohella joukkoliikenteen, henkilöautoliikenteen, pysäköinnin ja katuvihreän tarpeisiin.

Tammikuussa 2013 valmistunut pyöräilyn hyötyjä ja kustannuksia arvioinut selvitys osoittaa, että 20 miljoonan euron pyöräilyinvestoinneilla saavutettaisiin mittavat yhteiskuntataloudelliset hyödyt erityisesti terveysvaikutuksina ja parantuneena saavutettavuutena. Investointien hyötykustannussuhde on lähes kahdeksan eli yhdellä eurolla saadaan kahdeksan euron arvosta hyötyjä.

Kaupunginhallitus käsitellee pyöräilyn edistämisohjelmaa syksyllä 2013.

Lautakunnan pöytäkirja (pdf) >>

Pyöräilyn edistämisohjelma -raportin luonnos (pdf 5 Mt) >>


01.08.2013

 Pyöräilyprojekti

Helsingissä toimi 2010–2012 pyöräilyprojekti, jonka tehtävänä oli uudistaa pyöräliikenteen suunnitteluohjeet, kehittää pyöräteiden ylläpitoa, parantaa pyöräpysäköintiä, markkinoida pyöräilyä ja edistää pyöräkeskuksen toteutumista.

 

Valmisteluryhmän muistiot:
13.8.2010
27.9.2010
11.11.2010
16.12.2010
30.3.2011
3.5.2011
30.5.2011
31.8.2011
6.10.2011
10.11.2011 
8.12.2011
12.1.2012
9.2.2012
8.3.2012
5.4.2012
3.5.2012
29.10.2012
 

Johtoryhmän muistiot:
2.11.2010
10.2.2011
1.6.2011
20.9.2011 
1.12.2011
28.2.2012
12.5.2012
16.10.2012

3.12.2012

 
   
Sivun ylläpito: Kaupunkisuunnitteluvirasto | Palaute | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Kaupunkisuunnitteluvirasto