Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |   In English   |  
 
Kaupunkisuunnitteluviraston otsikkokuva
Hae sivuiltamme:

Sivukartta
Hae palveluja
Hae puhelinnumeroita
24.04.2014
Kaupunkisuunnitteluvirasto  >  Liikennesuunnittelu >  Liikenneturvallisuus > 
 Liikenneturvallisuus
Kuuntele

Liikenneturvallisuus on liikennesuunnittelun keskeinen lähtökohta. Ajonopeuksien hillitseminen on tehokas tapa parantaa liikenneturvallisuutta, sillä riski joutua onnettomuuteen kasvaa ajonopeuden noustessa. Jos onnettomuus sattuu, myös sen vakavuusaste riippuu ratkaisevasti törmäysnopeudesta.

Helsingin nopeusrajoituksia on 1970-luvulta lähtien vähitellen laskettu niin, että nykyään sekä esikaupungissa että keskustassa nopeusrajoitus on 30 tai 40 kilometriä tunnissa vilkkaimpia pääväyliä lukuun ottamatta.

Vuonna 1967 Helsingin liikenteessä kuoli 54 jalankulkijaa ja vuonna 2009 kolme, vaikka autoliikenne tällä välillä miltei kolminkertaistui. Yksi hyvän kehityksen tärkeimmistä tekijöistä on ollut ajonopeuksien laskeminen.

Uusilla asuinalueilla nopeuksia hillitään välttämällä suorien, turhan leveiden ja läpiajettavien katujen rakentamista. Vanhoilla alueilla tarvitaan usein muita ratkaisuja, kuten hidasteita eli töyssyjä tai korotettuja suojateitä.

 • Töyssyt  ovat tehokas ja edullinen keino hillitä ajonopeuksia. Niitä on Helsingissä rakennettu kaduille, joiden nopeusrajoitus on enintään 40 km/h. Savikkoisille alueille töyssyt soveltuvat huonosti liikenteen aiheuttaman tärinän takia. Koska töyssyjä toivotaan enemmän kuin nykyisillä määrärahoilla on mahdollista toteuttaa, etusijalla ovat sellaiset kohteet ja katuosat, joilla koululaisten reitit ja vilkas ajoneuvoliikenne risteävät.

 • Korotettu suojatie sopii hidasteeksi tärkeissä jalankulun ylityskohdissa. Kustannuksiltaan se on selvästi tavallista töyssyä kalliimpi ratkaisu.

 • Risteysalueen korottaminen parantaa kaikkien liikennemuotojen turvallisuutta, mutta on korokeratkaisuista kallein.

 • Liikenneympyrät eli kiertoliittymät hillitsevät nopeuksia tehokkaasti. Helsinkiin on rakennettu 90-luvun alkupuolen jälkeen yli 60 liikenneympyrää, ja suunnitteilla on vielä kymmenien risteysten muuttaminen kiertoliittymiksi.

 • Ajoradan kavennukset ja mutkat ohjaavat ajolinjoja ja alentavat nopeuksia etenkin kohtaamistilanteissa. Myös kadunvarsipysäköinti voi toimia liikennettä hillitsevänä kavennuksena.

 • Suojatien keskikoroke on kadunylitystä helpottava ratkaisu. Bussipysäkkien kohdalla liikennettä voidaan rauhoittaa pitkällä keskikorokkeella, joka estää bussin ohittamisen.

 • Tiemerkinnät ja nopeusnäyttötaulut toimivat "muistuttajina" ja tehostavat liikennemerkkien vaikutusta. Nopeusnäytöt soveltuvat erityisesti savikkoalueille, joille töyssyjä ei voi rakentaa liikenteen aiheuttaman tärinän vuoksi.

 • Liikennevalot parantavat tehokkaasti risteysten turvallisuutta ja antavat jalankulkijoille ja pyöräilijöille mahdollisuuden turvalliseen tienylitykseen. Uusia liikennevaloja rakennetaan kuitenkin enää vähän, sillä monesti risteysten turvallisuutta voidaan parantaa kiertoliittymällä, joka on liikenteen sujuvuuden kannalta liikennevaloja parempi ratkaisu.

 • Suojateiden huomiovalot varoittavat autoilijoita suojatielle tulevasta jalankulkijasta. Niistä voi tulla edullinen ja joustava vaihtoehto jalankulkuvaloille esikaupunkialueilla.

 • Piha- ja hidaskadut suunnitellaan alunperin alhaisille nopeuksille ja ne merkitään yleensä jo asemakaavaan. Pihakatu rakennetaan enintään 20 km/h ja hidaskatu yleensä 30 km/h tavoitenopeudelle.

 • Nopeusvalvonta on poliisin vastuulla. Perinteisen valvonnan lisäksi käytössä on automaattisia nopeusvalvontalaitteita. Helsingin kaupunki on hankkinut nopeusvalvontalaitteita poliisin käyttöön. Vireillä on lakimuutos, joka mahdollistaisi kuntien osallistumisen automaattiseen liikennevalvontaan poliisin tukena.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi periaatteet ajonopeuksien hillitsemiseksi marraskuussa 2009 . 
Lue esitys >>
Lisää tietoa

Kartta nopeusrajoituksista (pdf)

Nopeusrajoitukset Helsingissä -esite (pdf)

Kiertoliittymien onnettomuusselvitys (pdf)

Katuverkon luokittelu (pdf)

Nopeusnäyttötaulujen kokeilu (pdf)

Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä – Liikenneturvallisuusnäkö-kohdat (pdf)

Onnettomuustilastot

Tietoa liikennevaloista

 
   
Sivun ylläpito: Kaupunkisuunnitteluvirasto | Palaute | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Kaupunkisuunnitteluvirasto