Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |   In English   |  
 
Kaupunkisuunnitteluviraston otsikkokuva
Hae sivuiltamme:

Sivukartta
Hae palveluja
Hae puhelinnumeroita
19.04.2014
Kaupunkisuunnitteluvirasto  >  Kaavoitus >  Kaavoituksen tavoitteet > 
 Kaavoituksen tavoitteet
Kuuntele

Helsingin kaavoituksen keskeiset tavoitteet pohjautuvat kaupunginvaltuuston hyväksymään kaupungin strategiaohjelmaan sekä  asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaan (Kotikaupunkina Helsinki).

Strategiaohjelma sekä asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma asettavat Helsingin tavoitteeksi tuottaa vuosittain keskimäärin 5 500 uutta asuntoa hyvien joukkoliikenneyhteyksien lähelle. Uusien kaupunginosien rakentamisen lisäksi tavoitteena on saada vanhoihin kaupunginosiin täydennysrakentamisen avulla uusia asukkaita ja monipuolisempi väestörakenne turvaamaan alueiden palveluja.

Tavoitteena on myös sijoittaa uudet kaupunginosat ja täydennysrakentaminen olemassa olevan ja tulevan raideverkon palvelualueelle ja näin eheyttää yhdyskuntarakennetta, mikä osaltaan edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa.

Kaupunki on asettanut tavoitteekseen myös huolehtia yritysten liiketoiminnan kasvun edellytyksistä työpaikkojen ja yhteisöverokertymän turvaamiseksi.

Liikennejärjestelmää halutaan kehittää pääosin raideliikenteeseen perustuen, joukkoliikenteen palvelutasoa nostamalla sekä kävely- ja pyöräilymahdollisuuksia lisäämällä.

Näistä kaupungin strategisista tavoitteista on johdettu kaupunkisuunnitteluviraston toiminnalliset tavoitteet, joita ovat mm.

  • Laaditaan asemakaavoja noin 5 500 asunnon rakentamisen mahdollistamiseksi pääosin raideliikenteen palvelualueelle
  • Asemakaavoitetusta asuntokerrosalasta vähintään 1 650 asuntoa on täydennysrakentamista
  • Turvataan elinkeinoelämän toimivuus laatimalla riittävästi toimitilakaavoja kaupunkirakenteen ja saavutettavuuden kannalta hyville paikoille
  • Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa yhden prosenttiyksikön edellisvuodesta

Kaupunkisuunnitteluviraston muut toiminnalliset tavoitteet on luettavissa viraston toimintasuunnitelmasta.

Helsingin omien tavoitteiden lisäksi kaavoitusta ohjaavat valtioneuvoston asettamat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Ne vaikuttavat Helsingin kaavoitukseen ohjaamalla Uudenmaan maakuntakaavaa, joka puolestaan ohjaa Helsingin yleiskaavaa ja sen kautta asemakaavoja. Maakuntakaava laaditaan Uudenmaan liitossa. Kaavoitusta säätelee myös maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) ja -asetus (MRA).


02.01.2014

 Lisätietoja

Kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuunnitelma

Helsingin strategiaohjelma 2009–2012

Kotikaupunkina Helsinki – asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012

Valtakunnalliset maankäyttötavoitteet

Uudenmaan maakuntakaava

Maankäyttö- ja rakennuslaki

 
   
Sivun ylläpito: Kaupunkisuunnitteluvirasto | Palaute | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Kaupunkisuunnitteluvirasto