Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |
 
Helsingin kaupunki - Rakennusvirasto
Sök på www.hel.fi:
 

Servicekarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
Byggnadskontoret >  Gator > Underhåll >  Snö och halka > 
 Snö och halka
Lyssna
Vinterunderhållet av gatorna innebär att ploga snö samt att sanda och salta gatorna. Till vinterunderhållet hör också att sopa upp sandningssanden på våren.

Fastigheterna ansvarar vid sitt avsnitt för vinterunderhållet av trottoarerna. Dessutom ska fastigheterna avlägsna de snövallar som samlats på eller intill trottoaren och säkra att rännstenen eller regnvattenbrunnen bredvid trottoaren inte blir täppt av snö och is.

Byggnadskontoret ansvarar för vinterunderhållet av körbanorna, torgen och lederna för lätt trafik. I vissa områden har fastigheternas samtliga underhållsuppgifter flyttats över på staden.

Fastigheterna kan köra den plogade snön till mottagningsställena för snö, vilka upprätthålls av byggnadskontoret.

20.04.2012
Schema över underhållsansvaret
 
   
Underhåll: Byggnadskontoret | Respons ang. sidan | | Sidans topp |

Helsinfors stad - Byggnadskontoret