Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |   In English   |
 
Rakennusvirasto >  Helsinki kaikille >  Kuvasymbolit > 
 Kuvasymbolit
Kuuntele

Kuvasymbolit-sivusto on esteettömästä ja saavutettavasta opastuksesta kertova tietopankki, jonne on koottu kokoelma aiheeseen liittyviä kuvasymboleja sekä yleistä tietoa esteettömästä opastuksesta.

Tietopankin pohjana on ollut Helsinki kaikille -projektin ja sidosryhmien yhteinen Esteettömyyssymbolihanke, joka toteutettiin vuosina 2010-2011. Hankkeessa koottiin ja suunniteltiin esteettömyyteen liittyviä kuvasymboleja sekä yleisiä palveluihin liittyviä kuvasymboleja, joiden saavutettavuus ja ymmärrettävyys ovat tärkeitä. 

Tietopankki sisältää sekä hankkeen aikana suunniteltuja ja piirrettyjä symboleja että vanhoja, jo käytössä olevia, esteettömyyssymboleja. Myös uusien symbolien pohjalla on käytetty eri tahojen aikaisemmin suunnittelemia kuvasymboleja. Hankkeen aikana suunnitellut symbolit muodostavat yhtenäisen symbolisarjan, jota voi käyttää monipuolisesti palveluiden kartoissa, tilaopasteissa, opaskylteissä ja verkkotiedottamisessa. Symbolien suunnittelijana toimi Kokoro & Moi Oy. Hankkeessa suunniteltu symbolikuvakoelma on koottu tähän.

Varsinaisten esteettömyyssymbolien lisäksi kuvapankista löytyy eri palveluihin liittyviä symboleja. Lisäksi sivustolla on vinkkejä kuvasymboleja sisältäviin standardeihin ja suunnitteluohjeisiin.

Tietopankin symbolikuvat on luokiteltu seuraaviin kokonaisuuksiin:

 

Tietopankin symbolikokoelmaan on nyt kerätty ensimmäinen otos symbolikuvia, ja pankkia tullaan täydentämään ja uusia tietoja lisätään jatkossa.

Kaikki tietopankissa olevat kuvat eivät ole vapaasti käytettävissä (mm. standardoidut symbolikuvat tai symbolit, joiden käyttöön on haettava erillinen lupa). Tällöin tietopankista löytyy taho, johon voi olla yhteydessä symbolin käytettävyydestä ja saatavuudesta. Kaikki Esteettömyyssymbolihankkeessa kehitetyt kuvat ovat käytettävissä muuten kuin kaupallisissa tarkoituksissa. 

Symbolihankkeessa kehitetyt kuvat ovat ladattavissa tietopankista jpeg-muodossa ja ai-muodossa (vektorimuoto). Osa muista tietopankeista kerätyistä symboleista on saatavilla jpeg-muodon lisäksi  eps-muodossa.


24.02.2015
 Hankkeen yhteistyötahot

Symbolipankkia varten kehitetyissä symboleissa on ollut lähtökohtana selkeys, ymmärrettävyys ja saavutettavuus. Tämä on pyritty varmistamaan yhteistyöllä eri vammaisjärjestöjen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa sekä laajemmilla kommentointikierroksilla ja testaustilaisuuksilla. Symbolikuvia testattiin myös kohokuvina Näkövammaisten Keskusliiton järjestämässä testaustilaisuudessa.

Yhteistyössä mukana:

- Espoon kaupunki, esteettömyysasiamies

- Invalidiliitto ry, esteettömyyskeskus ESKE

- Kulttuuria kaikille -palvelu

- Kuuloliitto ry

- Kynnys ry

- Me Itse ry

- Näkövammaisten Keskusliitto ry

- Kehitysvammaliitto ry, Papunet-verkkopalveluyksikkö

- Suomen vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry


Anna palautetta ja auta pitämään symbolipankin tiedot ajan tasalla!

Kerro uusista ja täältä puuttuvista opasteohjeista tai anna vinkki muusta hyvästä kuvasivustosta.

Palautetta, vihjeitä ja toiveita voi antaa Helsinki kaikille -projektiin, katso tästä yhteystiedot.

 
   
Sivun ylläpito: Rakennusvirasto | Palaute sivusta | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Rakennusvirasto