Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
  A A   
   SU      ENG     
 
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
Stadsorkester >  Orkesterns styrelse > 
 Orkesterns styrelse
Lyssna

Orkesterns styrelse 2013 - 2016

Helsingfors stadsorkester vårdar sig om den internationella symfoniorkestertraditionen, främjar finländsk tonkonst och fungerar som nationell representationsorkester. Orkestern hör till stadsdirektör Ritva Viljanens verksamhetsområde.

Orkesterns direktion har till uppgift att dra upp linjer för stadsorkesterns verksamhet, trygga orkesterns verksamhetsförutsättningar samt följa dess konstnärliga nivå så att konserterna fyller höga internationella kvalitetskrav och betjänar publiken på ett mångsidigt sätt.

Direktionen sammanträder 4-5 gånger om året vid separat avtalade tidpunkter.

Verksamhetsberättelse för år 2013

Medlemmar: Personliga suppleanter:

 

Wille Rydman, (Saml., ordförande)
Ville Sinnemäki, (Gröna, viceordförande)
Pirjo-Liisa Kangasniemi (Saml.)
Tina Taivaloja (Saml.)
Maija Airas (Gröna) 
Paavali Kukkonen (SDP)
Reiska Laine (Vänst.)
Nina Huru (Sannf)
Johanna Sandberg (SFP)
Anja Hinkkanen (Saml.)
Elina Koskinen (Gröna)
Juhani Pelanne (Saml.)
Niklas Koskimies (Saml.)
Ilia Kalioujnov-Salminen (Gröna)
Virpi Dufva (SDP)
Mirja Arajärvi (Vänst.)
Markku Junnila (Sannf)
Martin Renlund (SFP)
 
Stadsstyrelsens företrädare:
Jorma Bergholm

Direktionens föredragande:
Intendent Gita Kadambi

Pilvi Torsti

Direktionens sekreterare:
Kommunikationsplanerare Virpi Tahvanainen

Toimintakertomus 2012
(PDF 3600 Kb)
Föredragningslistor 1/2014
Föredragningslistor 5/2013
Föredragningslistor 4/2013
Föredragningslistor 3/2013
Föredragningslistor 2/2013
Föredragningslistor 1/2013
Föredragningslistor 3/2012
Föredragningslistor 2/2012
Föredragningslistor 1/2012
Föredragningslistor 3/2011
Föredragningslistor 2/2011
Föredragningslistor 1/2011
Föredragningslistor 4/2010
Föredragningslistor 3/2010
Föredragningslistor 2/2010
Föredragningslistor 1/2010
Föredragningslistor 3/2009
Föredragningslistor 2/2009
Föredragningslistor 1/2009
Föredragningslistor 4/2008
Föredragningslistor 3/2008
Föredragningslistor 2/2008
Föredragningslistor 1/2008
Föredragningslistor 6/2007
Föredragningslistor 5/2007
Föredragningslistor 4/2007
Föredragningslistor 3/2007
Föredragningslistor 2/2007
Föredragningslistor 1/2007
Föredragningslistor 4/2006
Föredragningslistor 3/2006
Föredragningslistor 2/2006
Föredragningslistor 1/2006
Beslut 5/2013
Beslut 4/2013
Beslut 3/2013
Beslut 2/2013
Beslut 1/2013
Beslut 3/2012
Beslut 2/2012
Beslut 1/2012
Beslut 3/2011
Beslut 2/2011
Beslut 1/2011
Beslut 4/2010
Beslut 3/2010
Beslut 2/2010
Beslut 1/2010
Beslut 3/2009
Beslut 2/2009
Beslut 1/2009
Beslut 4/2008
Beslut 3/2008
Beslut 2/2008
Beslut 1/2008
Beslut 1/2008
Beslut 1/2008
Beslut 3/2007
Beslut 2/2007
Beslut 1/2007
Beslut 4/2006
Beslut 3/2006
Beslut 2/2006
Beslut 1/2006
 
10.06.2015

 
   
| Om webbplatsen | | Underhåll: Stadsorkester | Respons ang. sidan | | Sidans topp |

Helsinfors stad - Stadsorkester