Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
HKL-Raitioliikenne
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
29.05.2015
HST >  HST Spårvägstrafiken >  Vanliga frågor > 
 Vanliga frågor
Lyssna

Varför lämnade föraren mig i kläm mellan dörrarna?
Spårvagnsdörrarna stängs automatiskt när ingen passerat under en stund. Dörrar som håller på att stängas kan öppnas på nytt genom att en gång till trycka på knappen. Man kan även förhindra att dörrarna stängs genom att se till att något blockerar ljuscellen. Dörrarnas sä-kerhetslister säkerställer att dörrarna öppnas på nytt om något lämnat emellan.

Varför tog föraren inte emot en 50-eurosedel?
På grund av den begränsade växelkassan behöver föraren inte ta emot större sedlar än 20 euro.

Varför släppte föraren inte in mig?
Spårvägstrafiken är avsedd för passagerarna. Förarna släpper alltid in passagerare när det är möjligt och tillåtet. Om du försöker stiga på utanför hållplatsområdet eller om vagnen är full kan föraren dock låta bli att ta med passagerare.

Med tanke på trafikens smidighet i rusningstid är det dessutom viktigt att spårvagnen kan fort-sätta färden när det egentliga stoppet gjorts och när trafikljusen så tillåter. Då är det tyvärr inte alltid möjligt att vänta på sena resenärer som kommer springande.

I trafiken rör sig också till exempel spårvagnar för utbildning, provkörning eller chartrade vagnar, som inte tar med passagerare. På vagnarnas skyltar kan man se om vagnen är avsedd för passagerare.

Vid inbromsningen hördes ett högt ljud och vagnen hade ändå svårt att stanna. Ibland kändes också en bränd lukt. Är spårvagnarnas bromsar i skick?
Spårvagnarna har en märkbart längre bromssträcka än fordon på gummihjul även i gott väglag. Det halaste väglaget för spårvagnarna infaller på hösten när trädens löv faller ner på spåren och krossas under vagnens hjul och blir till en hal massa. Vid lövföre blir vagnarnas bromssträckor ännu längre. Speciellt under denna period kan vagnens rörelser dessutom vara lite ryckiga när vagnen stannar och accelererar. Vagnens bromssand ger upphov till damm under vagnen och extrabromsarna kan förorsaka den brända lukten.

Det är önskvärt att fotgängare, cyklister och bilister observerar spårvagnarnas förlängda broms-sträckor på hösten och att de undviker att svänga eller gå över gatan i sista sekunden eller göra andra överraskande rörelser. Att spårvagnarna saktar in mer än vanligt i korsningarna bör inte tolkas som att vagnen har för avsikt att väja, utan det är bäst att ge spårvagnen ännu mera utrymme så att den kommer över korsningen på ett säkert sätt.

Varför åkte två spårvagnar av samma linje efter varandra? Och vad gör spårvagnen ute på äventyr borta från sin egen rutt?
I stadstrafiken uppstår lätt olika förseningar. De orsakas till exempel av trafikrusningar, felparkerade bilar och ibland också av olika tekniska problem eller krockar. I så fall kan den andra vagnen hinna ifatt den tidigare fullsatta vagnen. Vid behov tar spårvagnarna en omväg kring problemstället och kör en avvikande rutt. Om detta informeras bl.a. i tjänsten undantagsinfo.

Varför passerar spårvagnarna inte oftare?
Spårvagnarnas tidtabell planeras av trafikens beställare, alltså Helsingforsregionens Trafik. Man kan ge HRT feedback om turutbudet och tidtabellerna.

Hållplatsens tidtabellsskärm är mörk/visar fel.
Skärmarna vid hållplatserna kontrollerar spårvagnens position med hjälp av satellitpositione-ring. Om spårvagnen av någon orsak inte får kontakt med satelliten visar skärmarna vagnens tidtabellsenliga ankomsttid (~-tecken framför minuterna). I dessa fall är tiden som visas på skärmen inte nödvändigtvis korrekt. Hållplatsskärmarna kan inte heller visa ankomsttiden för spårvagnar som kör längs en avvikande rutt.

Helsingforsregionens Trafik ansvarar för skärmarnas funktion.

Är det tillåtet att dricka kaffe i spårvagnen?
Det är förbjudet att äta eller dricka i spårvagnarna. Passageraren måste se till att medhavda livsmedel inte smutsar ner vagnen eller andra resenärer. Livsmedel i slutna förpackningar kan tas med i vagnen.

Varför avlägsnade inte föraren störande passagerare från vagnen?
Av säkerhetsskäl kan förarna inte själva avlägsna störande passagerare. Förarna kallar på hjälp om bråkmakaren inte lugnar ner sig efter tillsägelse. Polis eller väktare ombesörjer att bråkmakaren avlägsnas från spårvagnen.
I vissa fall kan det hända att föraren inte nödvändigtvis uppmärksammar ett störande beteende, så det är av största vikt att passagerarna informerar föraren om störande av ordningen.

Hur blir man spårvagnsförare?
HST-Spårvägstrafik ordnar i samarbete med Heltech årligen 3–4 förarkurser enligt behov.
Förutsättningarna för att få bli förare är 21-års ålder, ett finskt B-körkort och kunskaper i finska. Intresse för kundbetjäning och god stresstålighet i trafiken utgör grunden för att lyckas i arbetet.

Lediga arbetsplatser hittar du i Helsingfors stads elektroniska rekryteringstjänst: www.helsinkirekry.fi
Mer information om kurserna kan begäras per e-post av jonne.kuusniemi(at)hkl.hel.fi eller per telefon 09 3106 4564.

Varför ingriper föraren inte i klottrandet i vagnens bakre del?
Föraren ser inte nödvändigtvis vad som händer i vagnens bakre del, utan klottret uppdagas ofta först när föraren kontrollerar vagnen vid ändhållplatsen. Eftersom klotter orsakar kostnader för hundratusentals euro varje år vore det önskvärt att passagerarna informerar föraren om de iakttar klottrande.

Varför lyser aldrig grönt ljus för fotgängare vid Glaspalatsets hållplats vid norra ändan?
Hållplatserna vid Glaspalatset och Nationalmuseet har en ny typ av trafikljus. Grönt ljus lyser inte för fotgängarna utan de kan korsa spåren när rött ljus inte lyser. När det röda ljuset lyser och ljudsignalen hörs, är en spårvagn antingen på väg till eller från hållplatsen. Då agerar man som vanligt vid ett rött ljus. 


27.08.2013
 Resande
 Säkerhetsanvisningar
 Hållplatser
 Spårvägar
 Materiel
 Uthyrning
 Personalen
 Verksamhetställen
 Vanliga frågor
 Utvecklingsprojekt för spårvägstrafiken
 
   
Underhåll: HST | Respons ang. sidan | | Sidans topp |

Helsingfors stad - HST