Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
HKL-Raitioliikenne
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
24.05.2015
HST >  HST Spårvägstrafiken >  Utvecklingsprojekt för spårvägstrafiken > 
 Aktuella utvecklingsprojekt för spårvägstrafiken
Lyssna

Helsingfors spårvägstrafik utökas kraftigt under de kommande 20 åren. Ett flertal projekt för spårvagnstrafiken är under behandling.

Beslut har redan fattats om utvidgning av spårvägsnätet till Busholmen och Kronbergsstranden, och man utreder spårvägsförbindelserna till Fiskhamnen. Fordonsutrustningen förnyas dessutom kännbart under de kommande åren.

Busholmen och Kronbergsstranden
Trafiken till Busholmens centrum inleds som en förlängning av spårvägslinje 8 när vintertrafiken inleds hösten 2011. Därefter utvidgas spårvägstrafiken från Kampen via Stillahavsgatan till en tillfällig ändhållplats vid Busholmens passagerarterminal. I riktningen mot Kampen förverkligas förbindelsen tidigast år 2012. Beslut har ännu inte fattats om vilket nummer som den kommande linjen via Kampen ska få.

Spårvägslösningen för Degerö inverkar märkbart på utvecklingen av det övriga linjenätet. Som grund för en fortsatt behandling har stadsfullmäktige godkänt spårvägs- och broalternativet Degerö – Högholmen – Sumparn – Kronohagen. Planeringstävlingen för broarna för Kronobergsfjärdens kollektivtrafik och lätta trafik påbörjas under början av år 2010. Projektplanen för Kronbergsstrandens spårvägsförbindelse kommer troligen att planeras under slutet av år 2010.

Nytt materiel till spårvägarna
Man har beslutat att skaffa 40 nya vagnar som skall ersätta de äldre ledade spårvagnarna som tas ur bruk. Före år 2020 behövs ännu ytterligare 30 vagnar om de planerade projekten förverk-ligas som det är tänkt.

Ökningen av spårvägstrafiken förutsätter dessutom betydande investeringar i spårvägar och depåer.

Spårvägstrafikens konkurrenskraft och driftssäkerhet förbättras även genom att trafikeringen görs snabbare och genom att tillförlitligheten ökas. Metoder som används är till exempel ökad förkörsrätt vid trafikljus samt utökning av spårvägsbanor som är åtskilda från den övriga trafiken.

Mer information om utvecklingen av spårvägstrafiken finns på HRT:s webbplats.


27.08.2013
 Resande
 Säkerhetsanvisningar
 Hållplatser
 Spårvägar
 Materiel
 Uthyrning
 Personalen
 Verksamhetställen
 Vanliga frågor
 Utvecklingsprojekt för spårvägstrafiken

Mer information om utvecklingen av spårvägstrafiken finns på HRT:s webbplats.

 
   
Underhåll: HST | Respons ang. sidan | | Sidans topp |

Helsingfors stad - HST