Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
HKL-Raitioliikenne
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
22.05.2015
HST >  HST Spårvägstrafiken >  Hållplatser > 
 Hållplatser
Lyssna

Det finns sammanlagt 266 spårvagnshållplatser. Nästan alla hållplatser är upphöjda, så att hållplatsen finns på samma nivå som låggolvsvagnarna. Den största delen av hållplatserna, 210 stycken, är utrustade med väntkurer. Spårvagnshållplatserna sköts av HST:s byggnadsenhet och väntkurerna av JCDecaux.

Den underhållsansvarige för spårvagnshållplatserna varierar beroende på placeringen. Hållplatserna i mitten av körbanan (144 st.) sköts av HST-Spårvägstrafik och de hållplatser som gränsar till parkområden sköts av Helsingfors stads byggnadskontor HSB. De spårvagnshållplatser som är belägna framför fastigheter sköts av vederbörande fastighet.

Raitiovaunupysäkin reunaviiva
Säkerhetsavståndet från hållplatsens kant är märkt med en vit linje.

Käytä suojatietä
Använd övergångsstället när du går över spåret och lämnar hållplatsen.

Hållplatsskyltar

Helmi-pysäkkinäyttö

Vid de livligaste spårvagnshållplatserna visar Helmi-hållplatsskärmarna (Helsingfors system för förkörsrätt i trafikljus och reseinformation) linjevist de två följande spårvagnarnas ankomsttider i realtid.

Skärmarna vid hållplatserna kontrollerar spårvagnarnas position med hjälp av satellitpositionering. Om spårvagnen av någon orsak inte får kontakt med satelliten visar skärmarna vagnens tidtabellsenliga ankomsttid (~-tecken framför minuterna). I dessa fall är den tid som visas på skärmen inte nödvändigtvis korrekt.

Hållplatsskärmarna kan inte heller visa ankomsttiden för de spårvagnar som kör längs en avvikande rutt. Av denna orsak släcks skärmarna ibland helt, för att inte ge passagerarna felaktig information. Information om eventuella avvikande rutter visas i dessa fall ändå på skärmens nedre del som rullande infotext.


08.01.2010
 Resande
 Säkerhetsanvisningar
 Hållplatser
 Spårvägar
 Materiel
 Uthyrning
 Personalen
 Verksamhetställen
 Vanliga frågor
 Utvecklingsprojekt för spårvägstrafiken
 Hållplatskartan

Ratikkapysäkit
'>Öppna kartan (pdf)

 
   
Underhåll: HST | Respons ang. sidan | | Sidans topp |

Helsingfors stad - HST