Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
HKL-Metroliikenne
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
24.05.2015
HST >  HST Metrotrafiken >  Helsingforsmetrons bana > 
 Helsingforsmetrons bana
Lyssna

Helsingin metrorata

Tekniskt sett är Helsingforsmetron en bredspårig järnväg, vars spårvidd är 1522 mm. Metrobanan är helt isolerad från sin omgivning, vilket garanterar säker trafikering.

Helsingforsmetron består av en tvåspårig linjebana på 21,1 kilometer, varav 30 % går i tunnel. Den högsta tillåtna hastigheten är i regel 80 km/h och i tunneln i centrum 70 km/h.

Metron utnyttjar en s.k. strömförande sidskena, d.v.s. tågen tar den elektricitet de behöver från en strömskena som går bredvid spåret. I strömskenan, som har ett gult skyddskal, går en liks-pänning på 750 V.


Tunneln

Metrotunneli

 

Mellan Gräsviken och Sörnäs går banan genom stadskärnan i en tunnel som sprängts i urber-get. Mätt från markytan ligger metrons djupaste ställe vid Torkelsbacken i Berghäll, där tunneln ligger på 42 meters djup. Mätt från havsytan ligger det djupaste stället vid Långa bron, där ba-nan går på 28 meters djup.

Mellan stationerna Järnvägstorget och Kajsaniemi går metrobanan via s.k. Gloets krosszon. Där finns inget urberg utan marken är lerig och söndrig. Att bygga tunneln i krosszonen var ett av byggprojektets största utmaningar; det var nödvändigt att frysa ned marken för att kunna spränga den. Nuförtiden kör metrotågen via krosszonen i ett gjutjärnsrör (övre bilden).

Förutom i centrum går metrobanan i tunnel också på båda sidorna av Botby gård. I Mellungs-backa har svängspåret likväl sprängts i ett berg, och det sträcker sig ända in på Vanda mark. Även metrodepåns provspår har en egen bergtunnel.

Säkerheten i tunnelsträckorna har tagits i beaktande på flera olika sätt. Metrotunnlarna har ut-rustats med bl.a. brandalarm- och rökventilationsanläggningar och mellan stationerna finns det nödutgångar.


Utebanan

Vuosaaren metrosilta
Metrobron i Nordsjö, mellan Botby gård och Rastböle

Junatien metrosilta

Metrobanan kommer ut ur tunneln i Sörnäs och går därefter på en nästan halv kilometer lång bro, Tågvägen, där även Fiskhamnens metrostation ligger. Snart efter det går banan över Gammelstadsviken via Brändö metrobro och följer därefter Österleden till Östra centrum. Under köpcentret fördelar sig banan i två grenar varav den äldre går till Mellungsbacka och den yngre till Nordsjö.


 

 

 

Västmetron

Det nästa steget är att utvidga metrobanan västerut. Mellan den nuvarande ändstationen i Gräsviken och Mattby i Esbo byggs Västmetron på 13,9 km. Längs den byggs sju stationer. Mer information hittar du på Västmetrons webbplats.


Takaisin metron etusivulle


19.03.2012
 
   
Underhåll: HST | Respons ang. sidan | | Sidans topp |

Helsingfors stad - HST