Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |   In English   |  
 
Helsingin tukkutori >  Tukkutorin esittely >  Päätöksenteko > 
 Päätöksenteko
Kuuntele

Tukkutorin toiminnasta vastaa toimitusjohtaja Timo Taulavuori. Tukkutorilla on työntekijöitä kolmisenkymmentä. Työntekijät jakautuvat tekniseen yksikköön, yrityspalveluyksikköön sekä kauppahalli- ja toripalveluyksikköön. Teknisen yksikön päällikkönä toimii Tommi Tapana, yrityspalveluyksikön vuokraneuvottelijana Hanna Karppinen ja kauppahalli- ja toripalveluyksikön Rinna Räsänen. 

Helsingin Tukkutori on yksi kaupungin 36 hallintokunnasta ja kuuluu Rakennus- ja ympäristötoimesta vastaavan apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin alaisuuteen. Tukkutori on itsenäinen nettobudjetoitu yksikkö, joka raportoi toiminnastaan teknisen palvelun lautakunnalle.

Teknisen palvelun lautakunta ohjaa ja valvoo Helsingin kaupungin rakentamispalvelun eli Staran, Helsingin kaupungin hankintakeskuksen sekä Helsingin kaupungin tukkutorin toimintaa. Lautakunnan tehtäviin kuuluu muun muassa asettaa vuosittain toiminnan tavoitteet ja seurata niiden toteutumista. Se myös päättää viraston rakennushankkeista ja suurimmista hankinnoista. Tukkutori valmistelee lautakunnan päätettäväksi tulevat asiat. Teknisen palvelun lautakunta on luottamuselin, jonka kaupunginvaltuusto valitsee neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Lautakunnan nykyisellä toimikaudella (2013–2016) puheenjohtajana toimii Tomi Sevander (SDP). Tukkutoria koskevat asiat, jotka ylittävät lautakunnan päätösvallan, päätetään kaupunginhallituksessa tai kaupunginvaltuustossa. Kaupunginhallitus voi myös halutessaan ottaa lautakunnan tekemät päätökset käsiteltäväkseen.

Teknisen palvelun lautakunnan päätöksenteosta löydät lisätietoa Staran sivuilta.


17.03.2014
Tukkutorin viranhaltijapäätökset

Teknisen palvelun lautakunta

 
   
| Tietoa sivustosta | | Sivun ylläpito: Helsingin tukkutori | Palaute sivusta | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Helsingin tukkutori