Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  |  Mobil  | 
|   Suomeksi   |   In English   |   Auf Deutsch   |   En français   |   По-русски   |   Lättläst   |   Teckenspråk   |   Andra språk   |
 
Sofiagatan
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Servicekarta
Sök telefonnummer
20.04.2014
 Väderlek
 Skador och störningar
Lyssna

Information om trafikstörningar

HRT:s undantagsinfo
Information i realtid om undantag i kollektivtrafiken i Helsingforsregionen. Servicen kan beställas även som textmeddelandetjänst.

Grävningsarbeten på kartan
Information om aktuella grävningsarbeten fås på stadens geoinformationsservice.

Anmälan om fel eller störningar

Fel på gator och trafikmärken
Fel kan anmälas vardagar klockan 8.15–16 till byggnadskontorets kundtjänst och under övriga tider till gatujouren. Respons kan ges också på
webben.

Störningar i gatubelysningen
Slocknade gatulampor och andra fel i den offentliga utomhusbelysningen kan anmälas genom Helsingfors Energis webblankett eller per telefon vardagar klockan 8–20 på numret 0800 173 173.

Ansvar och skadeersättning

Gatuunderhåll
Ansvaret för underhållet av gator är i lagen fördelat mellan fastigheterna och kommunen. På webbsidorna finns bland annat en tabell över ansvarsfördelningen.

Skadeersättning
Byggnadskontoret ansvarar för de olyckor som invånarna råkar ut för om gatan inte är i det skick som trafiken förutsätter.


20.06.2012
 
   
| Om webbplatsen | | Hel.fi webbredaktionen / förvaltningscentralen | Respons ang. sidan | | Sidans topp |
| © Helsingfors stad, tfn. (09) 310 1691, www.hel.fi | | www.helsingforsregionen.fi | www.helsinki.fi |

Helsingin Kaupunki