Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  |  Mobil  | 
|   Suomeksi   |   In English   |   Auf Deutsch   |   En français   |   По-русски   |   Lättläst   |   Teckenspråk   |   Andra språk   |
 
Sofiagatan
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Servicekarta
Sök telefonnummer
18.04.2014
 Väderlek
 Parkering och vägtrafik
Lyssna

Parkering

Byggnadskontorets parkeringsservicecentral svarar för den kommunala parkeringsövervakningen i Helsingfors. I Helsingfors innerstad är parkeringen avgiftsbelagd vardagar på nästan alla gator, och i stadskärnan även lördagar.

Infartsparkeringen är ett smidigt sätt att undvika trafikstockningarna i centrum. Områdena reserverade för parkering ligger nära hållplatser och stationer för kollektivtrafiken.

Vägtrafiken utvecklas kontinuerligt

Parkeringen och vägtrafiken i Helsingfors planeras av stadsplaneringskontorets trafikplaneringsavdelning. Ett viktigt mål för all trafikplanering är att förbättra trafiksäkerheten. Planerna baserar sig på kontinuerlig trafikuppföljning.

Information om gatuunderhållet i Helsingfors
Huvudregeln i innerstaden är att staden ansvarar vintertid för skötseln av körfälten och fatigheterna sköter gångbanorna. I ytterstadsområdet har fastigheternas ansvar att sköta gatorna överförts på staden i sin helhet.

Externa länkar:

Vägförvaltningen
Vägförvaltningen planerar, underhåller och utvecklar trafiksystemet. Vägväder, vägarbeten, trafiksituationen i Helsingforsregionen m.m.

City Car Club (på finska) 


28.08.2013
E-tjänster

Betala parkeringen med mobiltelefonen
I Helsingfors testanvänds två system med vilka det är möjligt att betala parkeringen med mobiltelefonen. Betalning med mobiltelefon gäller på alla Helsingfors allmänna parkeringsplatser och kräver registrering.

Parkeringsbot, protestblankett

Tillstånd för tillfällig trafikarrangemang

Ansökan om specialtillstånd för fordon över 12 m

 
   
| Om webbplatsen | | Hel.fi webbredaktionen / förvaltningscentralen | Respons ang. sidan | | Sidans topp |
| © Helsingfors stad, tfn. (09) 310 1691, www.hel.fi | | www.helsingforsregionen.fi | www.helsinki.fi |

Helsingin Kaupunki