Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  |  Mobil  | 
|   Suomeksi   |   In English   |   Auf Deutsch   |   En français   |   По-русски   |   Lättläst   |   Teckenspråk   |   Andra språk   |
 
Sofiagatan
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Servicekarta
Sök telefonnummer
19.04.2014
 Väderlek
 Helsingfors interna och regionala kollektivtrafik
Lyssna

Bussi Kruununhaassa. Kuva: Seppo Laakso / Helsingfors stad.

Närtrafiken organiserad regionalt          

Samkommunen Helsingforsregionens trafik HRT sörjer för trafiken i Helsingforsregionen. Helsingfors stads trafikverk HST svarar som operatör för spårvagns- och metrotrafiken. Kundservicenumret betjänar dig i alla frågor som gäller kollektivtrafiken: rutter, tidtabeller och priser samt rådgivning i resekortärenden, tel 09 4766 4000. Ingen separat serviceavgift tas ut för samtalet, endast en vanlig lokalnätsavgift.

Biljetter
Inom kollektivtrafiken i Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda, Kervo och Kyrkslätt används ett gemensamt biljettsystem. I biljetterna ingår också omstigningsrätt från ett kollektivtrafikmedel till ett annat. Priserna bestäms enligt kommungränserna.

Barn i 7–16 års ålder får resa med barnbiljett. Barn under 7 år reser gratis. De pensionärer som får folkpension, heltidsstuderande och handikappade kan köpa biljetter till rabatterat pris.

I huvudstadsregionen kan man åka med en period- eller värdebiljett som laddas på ett resekort eller med enkel- eller gruppbiljetter i pappersform som kan köpas av föraren eller i en biljettautomat.

Fjärrtrafik på spår och hjul

Helsingfors huvudjärnvägsstation betjänar tågpassagerare inom närtrafiken och fjärrtrafiken. Från Järnvägsstationen avgår dessutom dagligen tåg till Moskva och Sankt Petersburg.

VR:s webbsidor kan man ta reda på tabeller och priser och dessutom reservera och köpa resebiljetter.

Helsingfors busstation med kundservice ligger i köpcentret Kampen. Bussterminalen ligger under jord under terminalen för lokalbussar.

Kolla tidtabellerna, rutterna och priserna och boka resor och köp biljetter på Matkahuoltos webbsidor.


28.08.2013
E-tjänster

Undantagsinfo
Iinformation om undantagstrafik som gäller spårvagnar, metron och Sveaborgsfärjorna och som försenar trafiken mera än 15 minuter.

 

Mobilbiljett
En enkelbiljett med sms på din mobiltelefon.

 

HST:s Omat lähdöt -tidtabelltjänst
Du kan söka tidtabeller för önskade hållplatser, skapa snabbval av tidtabeller för hållplatser som är viktiga för dig och vid behov redigera dem samt öppna den uppdaterade tidtabellsvyn i mobiltelefonen.

 

Kollektivtrafikens resplan

HRT reseplaneraren.

 

Liikenteeseen.fi

huvudstadsregions trafikmeddelandeportal

 
   
| Om webbplatsen | | Hel.fi webbredaktionen / förvaltningscentralen | Respons ang. sidan | | Sidans topp |
| © Helsingfors stad, tfn. (09) 310 1691, www.hel.fi | | www.helsingforsregionen.fi | www.helsinki.fi |

Helsingin Kaupunki