Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  |  Mobil  | 
|   Suomeksi   |   In English   |   Auf Deutsch   |   En français   |   По-русски   |   Lättläst   |   Teckenspråk   |   Andra språk   |
 
Terveyskeskus
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Servicekarta
Sök telefonnummer
20.04.2014
 Väderlek
 Tidtabell
Lyssna

Social- och hälsovårdsväsendets organisation reformeras 1.1.2013

 

De nya förvaltningarnas namn är social- och hälsovårdsverket samt barnomsorgsverket.

Om utnämnandet av de ledande ställningarna besluts i stadsfullmäktige och i stadsstyrelsen

Helsingfors stadsfullmäktige beslutade 12.9.2012 att utnämna hälsovårdscentralens nuvarande verkställande direktör Matti Toivola till chef för social- och hälsovårdsverket.

Till verkschef för barnomsorgsverket utnämndes chefen för dagvården pedagogie magister Satu Järvenkallas.

Stadsstyrelsen utnämnde 17.9.2012 till avdelingschefer för social- och hälsovårdsverkets sex kommandeavdelningar följande  personer:

  • till chef för avdelningen familje- och socialtjänster socialverkets familjetjänstchef, organisationssakkunnig, politices  magister Pia Sutinen
  • till chef för avdelningen hälsovårds- och missbrukartjänster chefsöverläkaren vid Östra Savolax sjukvårdsdistrikt, medicine licentiat Hannu Juvonen
  • till chef för avdelningen sjukhus‑, rehabiliterings- och omsorgstjänster medicine licentiaten, geriatriker Juha Jolkkonen
  • till chef för avdelningen personal- och utvecklingstjänster personaldirektören vid samkommunen  Päijänne-Tavastlands social- och hälsovård, filosofie doktor Tiina Mäki
  • till chef för avdelningen ekonomi- och stödtjänster hälsovårdscentralens utvecklingsdirektör, organisationssakkunnig, doktorn i hälsovård Riitta Simoila
  • till chef för avdelningen informationsförvaltnings- och kommunikationstjänster socialverkets dataförvaltningschef, temp. förvaltnings- och utvecklingschefen, organisationssakkunnig, politices magister Helena Ylisipola.

 

Vid sitt möte den 21.9.2012 behandlade stadsstyrelsens social- och hälsovårdssektion grundandet av kontor och enheter vid avdelningarna för social- och hälsovårdsverkets kärnfunktioner. Efter detta behandlade stadsstyrelsen kärnfunktionernas enhetsindelning den 24.9.2012. Mera information: meddelanden 24.9.2012 (på finska).

 

I enlighet med Helsingfors stadsfullmäktiges beslut (30.11.2011) genomförs organisationsreformen 1.1.2013. Helsingfors stadsfullmäktige godkände vid sitt möte 6.6.2012 verkens instruktioner. Instruktionerna fastställer verken och verkens befogenheter samt befogenheternas fördelning och uppgifter. Med stöd av instruktionerna kan fullmäktige överföra sin behörighet till andra organ,  till förtroendevalda och till tjänsteinnehavare.


24.10.2012
 
   
| Om webbplatsen | | Hel.fi webbredaktionen / förvaltningscentralen | Respons ang. sidan | | Sidans topp |
| © Helsingfors stad, tfn. (09) 310 1691, www.hel.fi | | www.helsingforsregionen.fi | www.helsinki.fi |

Helsingin Kaupunki