Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  |  Mobil  | 
|   Suomeksi   |   In English   |   Auf Deutsch   |   En français   |   По-русски   |   Lättläst   |   Teckenspråk   |   Andra språk   |
 
Senatstorget
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Servicekarta
Sök telefonnummer
20.04.2014
 Väderlek
 Helsingfors kännetecken
Lyssna
Vapnet, Helsingfors kännetecken

Helsingin vaakuna - Helsingfors vapen - Coat of arms Helsingfors kännetecken är stadens vapen. Stadsvapnet används för staden som helhet.

En enskild person eller ideell förening får använda vapnet som delfigur för att beteckna hemort i flagga, medlemsmärke o.dyl., såvida det inte strider mot bestämmelserna om användningen av vapnet, mot god sed eller heraldikens principer. Om någon önskar använda stadsvapnet inom en näringsverksamhet skall en skriftlig anmälan om saken tillställas stadsdirektören minst två månader innan verksamheten inleds.

Vapnets färger: blått PMS 300, guld PMS 873 eller alternativt gult PMS 123, silver PMS 877 eller alternativt vitt.
Ädelstenarna i kronan är i rubinrött PMS 185.

Helsingfors första sigill fick sin bild av traktens gamla näring, laxfisket. På vapenskölden fanns en bild som uttolkats till en fiskstjärt, och den ingår fortfarande i Vanda stads vapen.

Helsingfors nuvarande vapen har sitt ursprung i ett sigill från 1639. Då lät Drottning Kristina flytta staden från Vandastranden till Sörnäsudden och utfärdade bestämmelser om ett nytt sigill med en båt i en fors och en förgylld krona i ett blått fält ovanför.

Vapnets yttre har varierat under olika tider. Det nuvarande vapnet är ritat av A.W.Rancken och fastställt av inrikesministeriet 30.8.1951. Förklaringen lyder: "I blått fält en båt av guld flytande på en medelst en vågskura bildad stam av silver; båten ovanför åtföljd av en krona av guld". Helsingfors stadsstyrelse godkände 29.11.1993 reglerna för hur dagens vapen skall användas.

Närmare upplysningar om vapnets historia på stadsarkivet, tfn 09-31043570.

Helsingfors husbondevimpel

Helsingfors husbondevimpel skapades för stadens 450-årsjubileum år 2000. Vimpeln offentliggjordes och hissades första gången 19.4.1999 på Villa Jyränkö, Hammarskjöldsvägen 1.

Produktion och försäljning:
Lipputehdas FinnMarin Oy, tfn (09) 5497 6500
Helsingin Lipputehdas Oy, tfn (09) 561 7220
Vimpeln säljs också hos K-rauta Lanterna, Stockmann och Suomalaisuuden Liitto.

Helsingfors eget djur och träd

Helsingfors stads djur i naturen är ekorren och stadens träd den vilda lönnen. Stadsborna valde ekorren och lönnen i en omröstning 1996 med Finlands kommunförbund som initiativtagare. Charmen med både djuret och trädet är att de förekommer så allmänt. Dessutom är ekorren söt och lönnen vacker. Helsingfors stadsstyrelse har slagit fast resultatet.

2001 är temaår för ekorren och lönnen. Man kan kolla in dem i produkter i anslutning till kampanjen, på allmänna tillställningar uppträder den ekorrklädda figuren Stadsekorren (Stadi-Orava). Syftet är att öka stadsbornas kunskap om naturen och få dem att bidra till en hållbar utveckling.

Helsingfors egen blomma

Syrenen (Syringa vulgaris) är Helsingfors stads blomma. Stadsstyrelsen utsåg syrenen till stadens blomma 19.4.1993. Motiveringen var bl.a. att syrenen är förknippad med Helsingfors historia; den har kommit till Helsingfors via Sveaborg och har varit en allmän prydnadsbuske i staden, särskilt i gamla trähuskvarter.


20.04.2012
 
   
| Om webbplatsen | | Hel.fi webbredaktionen / förvaltningscentralen | Respons ang. sidan | | Sidans topp |
| © Helsingfors stad, tfn. (09) 310 1691, www.hel.fi | | www.helsingforsregionen.fi | www.helsinki.fi |

Helsingin Kaupunki