Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  |  Mobil  | 
|   Suomeksi   |   In English   |   Auf Deutsch   |   En français   |   По-русски   |   Lättläst   |   Teckenspråk   |   Andra språk   |
 
Sofiankatu
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Servicekarta
Sök telefonnummer
21.04.2014
 Väderlek
 Stadsdirektör Jussi Pajunen
Lyssna

CURRICULUM VITÆ

Namn
Jussi Ilmari Pajunen

Födelsetid och -ort
5.9.1954, Helsingfors

Utbildning
Master of Business Administration (MBA), INSEAD, Frankrike, 1980
Ekonomie kandidat, Helsingfors handelshögskola, 1978, magisterpromotion, 1981
Ekonom, Helsingfors handelshögskola, 1977
Student, Kulosaaren yhteiskoulu, 1974

Militär grad
Sergeant

Hederstitlar

Överborgmästare

Huvudsysslor
Helsingfors stadsdirektör 1.6 2005-
Edvard Pajunen Oy, styrelseordförande, 1990–2005
Kuluttajan pikatukku Alepa Oy, verkställande direktör, 1987–1990
Edv. Pajunen Oy, styrelseordförande, 1982–1987
Edv. Pajunen Oy, vice verkställande direktör, 1978–1979, 1980–1982

Bisysslor i Edvard Pajunen Oy:s koncern- och systerbolag
Kiinteistö Oy Malmin Nova, styrelseordförande, 2000–2005
Suomen Teesi Oy, styrelseordförande, 1990–1998
Ett flertal uppdrag i styrelserna och förvaltningsråden för Edvard Pajunen Oy:s koncern- och systerbolag i Finland, Estland och Lettland sedan 1978

Andra bisysslor
Företagens Livförsäkring Ab Tapiola, medlem i förvaltningsrådet, 1994–2005
Ömsesidiga Försäkringsbolaget Tapiola, medlem i förvaltningsrådet, 1993–1994
A-lehdet Oy, styrelsemedlem, 2003–2005
Malmintorin Pysäköintitalo Oy, styrelsemedlem, 2003–2005
Vaasan Leipomot Oy, styrelsemedlem, 1996–1998
Sentra Oy, styrelsemedlem, 1995–1997

Förtroendeuppdrag
Helsingfors stad
Stadsfullmäktige, ledamot, 1997–2005
Stadsstyrelsen, ordförande, 2003–2005
Stadsplaneringsnämnden, stadsstyrelsens företrädare, 2001–2003, 2005
Organisationskommittén tillsatt av stadsstyrelsen, ordförande, 2003
Stadsstyrelsen, ledamot, 1999–2003
Samlingspartiets fullmäktigegrupp, ordförande, 2001–2002
Bostadsproduktionskommittén, vice ordförande, 2001–2003
Bostadsnämnden, stadsstyrelsens företrädare, 1999–2001
Sysselsättningskommittén, ledamot, 1997–1998
Hamnnämnden, vice ordförande, 1997–1999
Stadsfullmäktige, ersättare, 1993–1996
Utbildningsnämnden, ledamot, 1993–1996
Utbildningsnämndens finska sektion, ledamot, 1993–1996
Yrkesutbildningssektionen, ledamot, 1993

Övriga kommunala förtroendeuppdrag
Delegationen för huvudstadsregionen, ordförande, 2004–2005
Nylands förbund, förbundsstyrelsen, ledamot, 2001–2005
Samlingspartiets Helsingforskrets, vice ordförande, 2001–2002
Laajasalon Kokoomus ry, styrelseledamot, 1998–
Vanda Energi Ab, vice ordförande i styrelsen, 1999–2001
Stiftelsen Helsingforsveckan, vice ordförande, 1997–1999

Övriga förtroendeuppdrag
Markkinointijohdon ryhmä ry, ordförande, 1999–2000
Markkinointijohdon ryhmä ry, styrelsemedlem, 1988–1989
INSEAD Alumni Association of Finland, ordförande, 1995–1997
Integrationsdelegationen, medlem, 1991–1994
Suomen Luisteluliitto, ordförande, 1991–1998
Olympiska kommittén, medlem i förbundsfullmäktige, 1991–1998
Pikaluistelun tuki ry, ordförande, 2000–
Ett flertal av internationella skridskoförbundets (ISU) möten och andra internationella möten som representant för Suomen Luisteluliitto åren 1992–1998
Kulosaaren yhteiskoulu Oy, styrelsemedlem, 1991–1993
Detaljhandelns Forskningsstiftelse, vice ordförande i styrelsen, 1986–1987
Detaljhandelns Forskningsstiftelse, styrelsemedlem, 1982–1985

Språkkunskaper
Finska (modersmål)
Svenska
Engelska
Franska
Tyska (grunderna)


20.04.2012
 
   
| Om webbplatsen | | Hel.fi webbredaktionen / förvaltningscentralen | Respons ang. sidan | | Sidans topp |
| © Helsingfors stad, tfn. (09) 310 1691, www.hel.fi | | www.helsingforsregionen.fi | www.helsinki.fi |

Helsingin Kaupunki